Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Solcellsforskning får stöd

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 aug 2016

Per H. Svensson på forskningsinstitutet SP Process Development i Södertälje har fått ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning), för en forskningsinstitutsdoktorand avseende forskning inom solcellsområdet.

Titeln på projektet är: ”Screening och strukturbaserad design av Hybrid Perovskiter”. Det ska pågå under fyra år med början våren 2017.  – Hybridperovskiter är material med exceptionella fysikaliska egenskaper och en enastående prestanda inom en mängd olika områden, säger Per H. Svensson.

Tack vare deras kostnadseffektivitet och enkla bearbetning, har hybridperovskiter vunnit stort intresse för tillämpningar inom energiomvandling (solceller), vattendelning, lysdioder och lasrar. Trots en intensiv forskning inom perovskitområdet och dess tillämpningar, saknas mycket kunskap om de fundamentala egenskaperna hos dessa system.

Projektet syftar till syntes och utveckling av nya effektivare perovskiter, inklusive miljövänliga alternativ, som utnyttjar in silico screening, strukturbaserad design (SBD), unik, automatiserad robotbaserad screening och syntes. De syntetiserade perovskiterna, med lämpliga fysikaliska egenskaper, kommer att optimeras ytterligare i SBD-cykeln. Efter slutlig optimering, kommer utvalda kandidater att utvärderas i Grätzelsolceller (DSSC), i samarbete med KTH och ett DSSC materialföretag.

 

Annons