Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Åtta miljoner tyska hushåll får el från biogas

En tysk biogasanläggning i närheten av Bielefeld. Foto: Stephanie Basele
En tysk biogasanläggning i närheten av Bielefeld. Foto: Stephanie Basele
Publicerad av
Markku Björkman - 11 aug 2016

Det finns idag cirka 9 000 biogasanläggningar i drift i Tyskland. Under 2015 installerades 23 megawatt ny elektrisk kapacitet genom nya eller upprustade befintliga anläggningar.

Uppgifterna härstammar från den Biogasföreningen (Fachverband Biogas e.V.) Bland anläggningar med ökad kapacitet finns mer än 130 mindre gödselanläggningar.

Kapacitetsökningen på 23 megawatt, är den lägsta årliga ökningen sedan Lagen för förnybara energikällor (EEG) antogs för första gången år 2000.

Den tyska Biogasföreningen betecknar den ringa kapacitetsökningen som en besvikelse.

– Den nuvarande Lagen för förnybara energikällor har skapat extremt dåliga förhållanden för biogasindustrin i Tyskland, säger Claudius da Costa Gomez, chef för tyska Biogasföreningen.

Enligt honom utgör biogasen ett flexibelt komplement till vind- och solkraft. Säker och stabil tillförsel av förnybar energi är enligt Claudius da Costa Gomez ytterst viktigt för Tysklands energiförsörjning.

Han hänvisar till det faktum att den totala installerade kapaciteten i samtliga 8856 biogasanläggningar uppgår till 4018 megawatt. Drygt åtta miljoner hushåll förses med el från biogas.

Claudius da Costa Gomez riktar kritik mot regeringens uppdatering av Lagen för förnybara energikällor för nästa år. Lagen föreskriver att i stället för en fast ersättning är det lägsta budet som vinner vid inmatning i allmänna nätet. Högsta köpkursen för befintliga anläggningar ligger på 16,9 cent per kilowattimme och för nya anläggningar vid 14,88 cent per kilowattimme.

Förutom de 23 megawatt ökad eleffekt, bidrar även befintliga lagringsanläggningar till att öka biogasanläggningarnas prestanda med ytterligare 100 megawatt.

När behovet av el är högt eller när det är lågt på grund av eventuell ojämn kraftproduktion i landets vind- och solkraftverk, kan biogasanläggningarna öka produktionen. Under soliga och blåsiga dagar eller dagar med låg elektrisk efterfrågan, kan gas lagras allt efter behov för framtida bruk. Totalt kan elnätet därigenom tillföras ytterligare 123 megawatt.

För 2016 förutspår tyska Biogasföreningen en kapacitetsökning på 26 megawatt. Enligt år 2015, räknar föreningen med att de flesta nya kraftverk kommer att vara mindre gödselbaserade anläggningar, däribland en del med automatiska inmatningssystem.