Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Ett komplext och omfattande brandskydd

En gnista kan uppstå bland anläggningens bränsleflisor vilket ställer krav på att detektorerna är anpassade efter den typen av brandorsak. Foto: Rejlers
En gnista kan uppstå bland anläggningens bränsleflisor vilket ställer krav på att detektorerna är anpassade efter den typen av brandorsak. Foto: Rejlers
Ställverk med gassläcksystem och brandlarmsdetektorer i tak. Foto: Rejlers
Ställverk med gassläcksystem och brandlarmsdetektorer i tak. Foto: Rejlers
Publicerad av
Axel Johansson - 10 aug 2016

Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Hjorthagen i Stockholm har invigts. Det är världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö och det har förstås inneburit stora krav när det kommer till brandsäkerheten.

– Det är ett spännande projekt. De flesta som har varit med i det här har sagt rent utav att det är det största och mest komplexa som man har varit med om, detta gäller också mig själv, säger Thomas Franzén, delprojektledare el/brand på Rejlers.

Rejlers AB har gjort systemprojekteringen för brand- och utrymningslarm, och sedan integrerat kopplingar mot alla de andra system som till exempel gnistdetekterings- och släcksystem, sprinklers och gassläcksystem.

Rent brandlarmstekniskt är det mycket större än en normal anläggning. Vanligtvis jobbar Thomas Franzén och Rejlers med kontorshus och andra typer av utrymmen som till exempel konferensanläggningar, butiker et cetera. Byggnader som ställer höga krav på brandskyddet men med det nya biokraftvärmeverket så har det varit en helt annan dignitet, menar Thomas Franzén.

– Det är mycket mer att tänka på. Risken för brand är mycket större på en sådan här anläggning  jämfört med ett kontorshus. Bara det att det hanteras bränsle på anläggningen gör att det är en större risk, säger Thomas Franzen.

Brandlarmsystemet är uppbyggt kring bland annat olika sorters detektorer, anpassade efter rumstyp och efter den typ brand som kan uppstå. Orsaker kan vara till exempel rök, gas, flammor eller en gnista bland anläggningens bränsleflisor.

Höga krav i projekteringen Med tanke på Värtaverkets storlek så är ytorna större än vanligt. I ett hus är det till exempel cirka tre-fyra meter mellan bjälklagen medan det i biokraftvärmeverkets fall finns höjder på 30 till 35 meter. Så för Rejlers del har man behövt se till att brandlarmsystemet och relaterade system täcker ytorna.

Det finns också stora utrymmen i anläggningen som har luftkanaler där det blåser mycket luft vilket ställer krav på vilken sorts detektor som ska installeras. Utöver det är det alla de andra system som ska samordnas.

– Det är mycket som man måste vara vaken på och hålla koll på för att få ett heltäckande skydd. Man kan inte sätta detektorer hur som helst utan man måste se till miljön där de ska sitta, säger Thomas Franzén.

Då biokraftvärmeverket ligger ganska nära centrala Stockholm innebär det högre krav än om anläggningen hade legat på ett öppet fält. Brandprojekteringen är gjord efter Svenska Brandskyddsföreningens regelverk SBF 110 och även rekommendationer för utrymningslarm.

Utöver det är det Fortums krav och ambitioner som beaktas. De detektorer som är kopplade till exempelvis gnistor är inte kravställt i något regelverk eller myndighetstekniskt verk, men då Fortum vill ha en anläggning som felfritt kan förhindra eventuella bränder med tidig släckning så har det förstås genomförts.

Det krävs också en brandskyddsdokumentation som görs av brandkonsulter, annars blir det inget bygglov.

– Den är nödvändig att följa. Har man ingen brandskyddsdokumentation idag, så uppfyller du inte säkerställandet av att ha en säker anläggning. Inget får gå fel, säger Thomas Franzén.

 

Fakta: Till biokraftvärmeverket finns det cirka 1 400 detektorer och larmknappar samt över 700 styrningar i systemet.

Bygget av kraftvärmeverket startade i januari 2013 och togs i drift i början av 2016, med provdrift.

Biokraftvärmeverket producerar både värme och el samtidigt och tar tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin som inte går att använda till något annat.

När nya anläggningen är i full drift används flis motsvarande tre skottkärror i sekunden. Anläggningen kommer producera 750 gigawattimmar el och 1 700 gigawattimmar värme per år vilket räcker för att värma 190 000 lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.

 

Annons

Annons

Annons