Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Projekt förlänger livslängden på kraft- och värmeverk

Genom att minimera NOx-utsläppen gör Eskilstuna Energi & Miljö miljön en tjänst. Samtidigt minskar det deras kostnader. Foto: Eskilstuna Energi & Miljö
Genom att minimera NOx-utsläppen gör Eskilstuna Energi & Miljö miljön en tjänst. Samtidigt minskar det deras kostnader. Foto: Eskilstuna Energi & Miljö
Hetvattenpannan har varit i drift sedan åttiotalet och är definitivt i behov av en omfattande modernisering. Foto: Eskilstuna Energi & Miljö
Hetvattenpannan har varit i drift sedan åttiotalet och är definitivt i behov av en omfattande modernisering. Foto: Eskilstuna Energi & Miljö
Publicerad av
Annika Wihlborg - 10 aug 2016

I april 2016 inledde Fortum Thermal Production and Power Solutions ett projekt med att förlänga livstiden på Eskilstuna Energi & Miljös biobränsleeldade hetvattenpanna. Totalentreprenaden pågår i tre intensiva månader och färdigställs i juli 2016. Därefter genomförs två månaders sommardrift innan intrimningen av den moderniserade hetvattenpannan, som efter renoveringen väntas kunna producera fjärrvärme i ytterligare minst tjugo år.

Eskilstuna Energi & Miljö har valt att låta Fortum Thermal Production and Power Solutions genomföra en totalleverans som inkluderar planering, leverans av apparatur och utrustning, installation samt driftsättning.

Hetvattenpannan har varit i drift sedan åttiotalet och är definitivt i behov av en omfattande modernisering. Fortum kommer dessutom att uppgradera anläggningen.

– Vår målsättning är att renoveringen ska resultera i uppemot tio procent lägre utsläpp av NOx samt tryggad fjärrvärmeförsörjning till kommunens invånare och företag under de kommande tjugo åren, säger Rolf Gustavsson, projektledare för ombyggnationen på Eskilstuna energi och miljö.

Rolf Gustavsson poängterar dock att det kan behövas fler moderniseringsåtgärder om drygt fem år. Utöver att minska utsläppen från förbränningstekniken omfattar projektet även en övergripande renovering, där bland annat startbrännarna, systemet för avlägsnande av aska samt cyklonerna i den cirkulerande fluidiserade bäddpannan ska förnyas.

– Eskilstuna Energi och Miljö planerade först att bygga ett helt nytt kraftvärmeverk i Kjula strax utanför Eskilstuna, men med tanke på sjunkande elpriserna valde vi istället att modernisera och uppgradera vår befintliga fjärrvärmepanna, säger Rolf Gustavsson.

– Vår biobränsleeldade hetvattenpanna har varit i drift sedan 1986 och är förstås i behov av modernisering, bland annat för att kunna svara upp till framtida krav på nivåer av NOx-utsläpp.

Installerar nytt SNCR-system

Förberedelserna inför Fortums entreprenad inleddes redan under påsken, då värmepannan stängdes av för att rengöras. Utöver att minska utsläppen från förbränningstekniken ingår i projektet även en övergripande renovering, där bland annat startbrännarna, systemet för bottenaska samt cyklonerna i den cirkulerande fluidiserade bäddpannan ska förnyas. Dessutom ska botten på biosilon bytas ut och en ny cirkulationsfläkt installeras. Eskilstuna energi och miljö har även löst in två optioner, vilket innebär att de kommer att bygga en ny rökgaskanal från rökgasfläkt till anläggningens skorsten samt att de installerar ett nytt SNCR-system så värmepannan ska kunna åstadkomma bättre miljödata i samband med låglastdrift.

– Den viktigaste anledningen till att vi genomför denna omfattande modernisering är att få till en bättre tillgänglighet för pannan. Vi kompletterar SNCR-systemet med lågt liggande ammoniaklansar vilket gör det lättare att sänka NOx-nivån under sommarens låglastdrift, säger Rolf Gustavsson.

Förbättrar funktionen i cyklonerna

I slutet av september, när Fortum är klara med sin totalentreprenad, inleds provdriften av den renoverade hetvattenpannan. I oktober räknar Rolf Gustavsson med att pannan återigen kan bli en del av den ordinarie driften. 2017 genomför Eskilstuna Energi & Miljö ytterligare en entreprenad som ska modernisera kraft- och värmeverket. Då är det nämligen dags att bygga om det yttre bränsleinmatningssystemet.

– Genom att minimera våra NOx-utsläpp gör vi miljön en tjänst. Samtidigt minskar det våra kostnader. För närvarande pågår rivningsarbeten i pannhuset. Vi river bort nedre delen av cyklonerna, recirkulationsfläkten, askutmatningssystemet, brännare och mycket annat för att ge plats för de nya komponenterna. En utmaning i projektet är att få till en bättre funktion i cyklonerna. Tidigare drabbades vi av sprickbildning i cyklonerna till följd av felaktig upptagenvärmeexpansion, det hoppas vi förstås slippa nu, säger Rolf Gustavsson.

Annons

Annons

Annons