Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Komplett rökgasreningssystem med höga krav

Bild: GE Power
Bild: GE Power
Publicerad av
Jessica - 08 jul 2016

GE Power fick i uppdrag av Tekniska Verken i Linköping att installera ett komplett rökgasreningssystem till deras nya kraftvärmeverk - Lejonpannan. Systemet är nu på plats och invigningen av verket har gått av stapeln. Rolf Hunt, Sales director, Waste to Energy på GE Power berättar om de höga kraven och varför deras system är så energieffektivt.

Lejonpannan (KV 62) är den femte pannan som installeras vid Gärstadverket, med kombinerad kapacitet att kunna elda en flexibel bränslemix med både avfall och returträ. GE Power har installerat pannans rökgasreningsanläggning som består av företagets senaste teknologi - ett komplett NID™-system (Novel Integrated Desulfurization) med höga krav på reningseffektivitet.

NID™ är ett patenterat semitorrt-system som använder kalk och aktivt kol för att neutralisera sura gaskomponenter och adsorbera dioxiner samt gasformiga tungmetaller. Efter NID™ systemet följer ett kombinerat vått renings- och energiåtervinningssteg. I reningssteget tas ytterligare föroreningar bort, som försurande komponenter, ammoniak och tungmetaller i en skrubber/rökgastvätt.

I det sista steget återvinns värme genom rökgaskondensering där resterande energi återvinns till fjärrvärme.

När gasen väl kommer ut ur skorstenen återstår bara rena gaser och vattenånga där i princip alla giftiga komponenter är borta - renare än luft, menar Rolf Hunt.

– Emissionskraven för avfallsförbränning är väldigt hårda och omfattar partiklar men också gasformiga komponenter som är försurande samt miljöfarliga så som kvicksilver och dioxin.

Energieffektivt och platsvänligt

Vid utveckling av rökgasreningssystem och även andra produkter som GE Power utvecklar, finns det alltid ett fokus på låga utsläpp och låg förbrukning av insatsvaror.

­– Just NID™-systemet är ett väldigt effektivt system, energisnålt och passar in på mindre ytor. Skrubbersystemet är också effektivt med hög förmåga att tvätta ur rökgasen från skadliga ämnen samtidigt som lite energi går åt. Tillsammans med en effektiv rökgaskondensering sluts energicirkeln, säger Rolf Hunt. 

Genom att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar mötte NID™-systemet de utmaningar som fanns vid integrering av rökgasreningssystemet med andra komponenter på Lejonpannan.

– En av de största utmaningarna var att anpassa systemet till byggnaden och dess storlek. Det är inte det minsta utrymmet vi har jobbat med, men det fanns definitivt en utmaning. Vi fick arbeta med att jobba fram ett bra flöde för dem som arbetar på plats och skapa en bra tillgänglighet till den utrustning som används, säger Rolf Hunt.

Förutom rökgasreningssystemet har GE Power även installerat ett vattenreningssystem för det kondensat som kommer ur rökgaskondensorn. 

Annons

Annons

Annons