Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Vattenkraften allt viktigare

Olifan kraftstation i Trollhättan. Det är Vattenfalls första kraftstation och är invigd 1911. Foto: Vattenfall
Olifan kraftstation i Trollhättan. Det är Vattenfalls första kraftstation och är invigd 1911. Foto: Vattenfall
Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 jul 2016

Vattenfalls vattenkraftproduktion passerade i början av juli månad en historisk nivå. Sedan starten av den kommersiella vattenkraftproduktionen 1911 har Vattenfalls vattenkraftverk i Sverige nu producerat över 1800 terawattimmar.

– Vattenkraften har sedan produktionsstarten och utbyggnadsepoken spelat avgörande roller för Sveriges utveckling. Fram till mitten av 1960-talet var tillgången på vattenkraftel en viktig förutsättning för Sveriges industrialisering och välfärdsbygge. Under åren som följde spelade vattenkraften rollen som en viktig baskraft tillsammans med kärnkraften. Nu går vattenkraften in i en ny roll, nämligen som en möjliggörare för ett 100 procent förnybart energisystem, säger Mats Brännström, produktionschef på Vattenfall Vattenkraft. Den svenska vattenkraftproduktionen svarar idag för omkring 45 procent av landets totala elproduktion.  I takt med allt mer vind och sol i energisystemet så kommer efterfrågan på vattenkraftens egenskaper att snabbt reglera elproduktionen att växa. – Vi är naturligtvis stolta över att få utveckla Vattenfalls vattenkraftanläggningar både då och i framtiden. Det arbetet fortsätter nu framåt och kommer då inte bara att handla om tekniska förnyelser utan även om att stärka miljöprestandan i våra anläggningar, säger Mats Brännström. Vattenfall äger och driver cirka 100 vattenkraftverk i Norden. Merparten finns i Sverige och en del i Finland. Totalt svarar vattenkraftproduktionen för ungefär 20 procent av Vattenfalls totala elproduktion.