Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Kronjuvelen i Karlstads fjärrvärmesatsning

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 06 jul 2016

Det biobränslebaserade kraftvärmeverket Heden 3 i karlstad invigdes i fjol.  Med en totalkostnad på 852 miljoner kronor är det Karlstads Energis största investering någonsin.  

Fjärrvärmeproduktionen i värmlandsmetropolen Karlstad, med idag cirka 90 000 invånare, produceras av Karlstads Energi, ett bolag som till 100 procent ägs av Karlstad kommun. Staden har sedan början 1980-talet, då oljeberoendet var som störst för stadens el- och värmeproduktion, målmedvetet successivt fasat ut den fossila oljan och nu har man äntligen gått i mål med en fjärrvärmeproduktion som helt bygger på förnybar och återvunnen energi.

Restprodukter från skogen tas tillvara

Restprodukter från skogsbruk och skogsindustrin är resurser som skulle gå förlorade om de inte användes för fjärrvärmeproduktion. Detta är något Karlstads Energi drar nytta av då bolagets två biobränsleeldade kraftvärmeverk i första hand tar grenar och toppar från regionen.

– Med Heden 3 kan vi fasa ut den fossila oljan helt under normal drift, säger Johan Thelander på Karlstads Energi som har varit projektledare för Heden 3 och som under Panndagarna berättade om det aktuella projektets historik och om dess första driftår. 

Det var hösten 2012 som det första spadtaget togs för projekt Heden 3, det nya kraftvärmeverket som placerades strax söder om det redan befintliga kraftvärmeverket i östra Karlstad.  Bygget av det nya kraftvärmeverket har bland annat innefattat en biobränsleeldad panna på 88 megawatt, en ångturbin på 35 megawatt, anläggning för rökgasrening och rökgaskondensering samt en anslutning till befintligt bränslelager. 

Flera hundra ingenjörer och konstruktörer från Europa och Brasilien var delaktiga i processen inför och under projektets genomförande. På byggarbetsplatsen arbetade som mest 300 personer samtidigt med att uppföra anläggningen, som till slut kunde invigas i mars 2015 med bland annat energiminister Ibrahim Baylan på plats. 

Fluidiserande bädd

Heden 3 producerar varje år cirka 365 GWh fjärrvärme och cirka 165 GWh el till Karlstad Energis cirka 5 000 anslutna fjärrvärmehushåll. Pannan i Heden 3, vilken producerar ånga till ångturbinen där el och värme utvinns, är av typen bubblande fluidiserande bädd, en teknik med en hög bränsleeffektivitet och god miljöprestanda.  Rökgasen från pannan leds vidare till rökgaskondenseringen. Här tillvaratas ytterligare energi ur rökgaserna vilket förbättrar energiverkningsgraden i anläggningen.  

Annons

Annons

Annons