Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Skogsrester värmer 200 000 hushåll i Stockholm

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 05 jul 2016

I början av maj invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk intill Värtahamnen i nordöstra Stockholm. Det är den enskilt största investeringen i ett nytt kraftverk i Sverige sedan kärnkraften byggdes och så är det också världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Bränslet som används i nya biokraftvärmeverket är flis baserat på skogsavfall och rester från sågverksindustrin.

Från och med i höst, när verket är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån – värme från förnybart biobränsle. Anläggningen är ett viktigt bidrag för Stockholm i arbetet att nå ett 100 procent förnybart eller återvunnet energisystem.

Fortums största investering någonsin

Det nya biokraftvärmeverket började byggas 2013 och investeringen har hamnat på totalt cirka 5 miljarder kronor.

– Det har varit en lång och spännande process och nu har vi äntligen invigt världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Det här är vår hittills största och viktigaste investering någonsin, sade Anders Egelrud vd Fortum Värme, under sitt tal under invigningsceremonin.

– Nu har vi en anläggning som är helt baserad på användbara restprodukter från skogen och skogsindustrin, vilket bidrar till att stockholmarna får grön värme och el i minst 35-40 år framåt. Anläggningen kommer att säkra tillgången till energi i form av el och värme till våra kunder - alla årets dagar, även de kalla, vindstilla och mörka vinterdagarna. Det är också ett rejält steg mot att nå vår målsättning om 100 procent förnybar, återvunnen energi. Därmed säkrar vi både miljön och utvecklingen av staden, fortsatte Anders Egelrud.

KVV8 är en av världens absolut största bioenergianläggningar och det har också gett eko globalt. 

– Vi har redan fått stor internationell uppmärksamhet för vår anläggning och utländska besökare slås med häpnad när de besöker oss, sade en stolt Egelrud.  

Baylan hyllar bioenergin

Energiminister Ibrahim Baylan (S) var också på plats under invigningsceremonin och han pekade på det faktum att bioenergin, kanske i skymundan för gemene man, faktiskt har seglat som en av Sveriges viktigaste kraftkällor.

– Energipolitiken i Sverige har traditionellt sett dominerats kring en diskussion om kärnkraftens vara eller icke vara, men sanningen är den att bioenergi idag, vad gäller värmeproduktion, är lika stor som kärnkraft och vattenkraft tillsammans, sade Baylan, som passade på att blicka tillbaka till 70-talet och den energiomställning som därefter skett.

– Oljekrisen i mitten av 1970-talet var ett brutalt uppvaknande och just bioenergi är den enskilt viktigaste orsaken till varför Sverige idag inte längre är världens mest oljeberoende nation per capita, vilket vi var på 70-talet. 

Baylan fortsatte på det nationella spåret om Sveriges energiomställning.  – Om man ser tillbaka till den tiden från idag, så ser man en fantastisk utveckling. Jag skulle vilja kalla det en framgångssaga, därför att det finns få sektorer och få platser i världen där man kan visa att det är fullt möjligt att ställa om till ett helt fossiloberoende energisystem, vilket är vårt långsiktiga mål och anläggningen i Värtan är ytterligare en pusselbit i vår strävan att göra vårt energisystem helt hållbart och 100 procent förnybart, sade Baylan.

Svår byggfas   

Anders Egelrud berättade vidare om projektets historia och om dess byggfas som tyvärr inte varit problemfri och därtill haft en sorglig händelse som också fick stor uppmärksamhet, då den skedde.  

– Det har inte varit en enkel resa, utmaningarna har både varit stora och många. Inte minst har logistiken och planeringen av anläggningen många gånger fått oss att ta ett steg tillbaka för att fundera ut hur vi ska lösa det här. Under vår byggtid har det även i direkt anslutning byggts vägar, tunnlar, bostäder och hamnanläggningar, allt på en och samma gång. Även de närboende vid Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden har blivit påverkade och har drabbats av störningar. Och jag vill därför rikta ett stort tack till våra grannars tålamod under byggperioden, sade Egelrud som självklart också ville påminna om den tragedi i byggprojektet som drabbade tre byggnadsarbetare.

– Mitt i projektet, för cirka ett och ett halvt år sedan, hände det som inte fick hända. Vi kommer alltid att bära med oss minnet av den tragiska olyckan, där två personer miste livet och en person skadades allvarligt. Det kommer inte att bli detsamma efter den händelsen. Säkerhet och arbetsmiljö har alltid varit viktigt för oss. När vi nu blickar framåt kommer vi oförtrutet att arbeta vidare för att nå vår vision om noll olyckor i allt arbete, oaktat om det är byggprojekt eller daglig driftverksamhet. 

I sin slutkläm, ville Egelrud passa på att åter tacka alla ur projektets mångsidiga personalstyrka.  – Tre år efter byggstart står vi här idag och kan inviga anläggningen och det kan göras tack vare fantastiska medarbetare, avslutade Egelrud. 

Annons

Annons

Annons