Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 21 2019
Senaste Nytt

Tyskland saktar ner energiomställningen

Tysk biogasanläggning med tillhörande byggnader som bedrivs av solfångare, nära staden Papenburg. Foto: Martina Nolte
Tysk biogasanläggning med tillhörande byggnader som bedrivs av solfångare, nära staden Papenburg. Foto: Martina Nolte
Publicerad av
Markku Björkman - 21 jun 2016

Nyligen slutförhandlade den tyska regeringen om detaljerna i en lag som kommer att bära beteckningen EEG 2016 (lagen om förnybar energi). Ett stort antal av energibranschens kommentatorer ställer sig tveksamma till denna uppdaterade lag.

EEG-lagen kom till för att garantera utbyggnaden av förnybar energi och lägre kostnader för teknik. Därmed är den ett av de viktigaste redskapen för Energiewende. Vind- och solenergi blir allt mer framgångsrika och ersätter redan flera kärnkraftverk som stängdes 2011.

År 2050 ska 80 procent av elförsörjningen komma från förnybara källor. Kostnaderna är enorma och problemen gigantiska. För tillfället ligger siffran på cirka 23 procent.

Lagförslaget EEG 2016 läggs fram för omröstning före sommaruppehållet i tyska parlamentet. Lagen börjar gälla från och med den 1 januari 2017. Tekniskt sätt finns det fortfarande tid för ändringar, men förhandlingarna som dominerades av de stora partierna, präglades av en hel del kompromisser. Därför väntas inga större förändringar.

Den nya lagen innebär bland annat att den tyska staten härefter inte ska fastställa subventionsnivån på ny förnybar el. Detta ska ske genom ett auktionsförfarande, där den som bjuder billigast får bygglicens.

Småproducenter (under 750 kilowatt) undantas från förfarandet. Det gäller också solkraftproducenter som inte längre kommer att vara berättigade till stödinriktade feed-in taxor.

Andra nyordningar handlar om att begränsa vindkraftsutbyggnaden i Tyskland till 2800 megawatt per år, med en särskild begränsning för Nordtyskland. Detta på grund av risken för överbelastningar av elnätet.

Bundesnetzagentur, reglermyndigheten, får fullmakt att definiera områden där vindkraftsutbyggnad kan bromsas. En ny subvention införs för kraftverk, även konventionella, som nybyggs i så kallade flaskhalsområden.

Solkraften, som missar den årliga målsättningen på 1,5 megawatt för andra året i rad, kommer enligt branschens kännare, förmodligen att sakta ner ytterligare.

Biomassan, som inte heller klarade av att nå målsättningen 100 megawatt under förra året, kommer att skäras ned ytterligare, men delstaten Bayern envisades om en kompromiss. Nu har den årliga gränsen höjts till 150 megawatt för de kommande tre åren.

Det största ”slaget” äger dock rum kring vindkraften. Det ursprungliga förslaget var maximalt 2,5 gigawatt ny kapacitet, inklusive de nya turbinerna som ersätter gamla.  Vindkraftbranschen uppnådde en kompromiss med en grovt dragen gräns på 2,8 gigawatt. Det finns dock separata mål för havsbaserad vindkraft (6,5 gigawatt fram till år 2020 och 15 gigawatt fram till 2030).

Många i branschen säger sig vara överraskade över detta resultat och tycks vara eniga om att den tyska regeringen i verkligheten vill sakta ner energiomställningen. Tysk media antar att landets regering därmed strävar efter att sänka kostnaderna för Energiewende, men dess planer kommer faktiskt att öka kostnaderna.

 

Annons

Annons

Annons