Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Renewa levererar till Härjeån Energi

Foto: Renewa
Foto: Renewa
Publicerad av
Tommy Ekholm - 13 jun 2016

Nu har Renewa och Härjeåns Energi tecknat ett avtal om leverans av en biopanna till Sveg, i Härjedalen. Den nya biopannan ska byggas i anslutning till en brikett- och pelletsfabrik. 

Det blivande kraftvärmeverket kommer att producera ånga till brikett- och pelletstorkar, överhettad ånga till en elturbin samt värme till fjärrvärmenätverket i Sveg.

Avtalet mellan Renewa och Härjeåns Energi omfattar leverans av en 32 megawatts bioenergipanna till Sveg. Härjeåns Energi ersätter de befintliga eldrivna ånggeneratorerna med den nya kraftvärmeanläggningen som är också betydligt kostnadseffektivare och miljövänligare. Som bränsle kommer den nya kraftvärmeanläggningen att använda frästorv och skogsflis som anskaffas kring Sveg.

Renewas leveransomfattning består av en BFB-panna och ett SCR-system (Selective Catalytic Reduction) för en katalytisk reduktion av kväveoxider i rökgaserna.

– Sverige är en viktig marknad för Renewa. Vi har satsat mycket på att växa och öka vår närvaro i Sverige. Projektet med Härjeåns Energi är vår fjärde leverans till Sverige och den andra CHP-anläggningen i rad, säger Kari Liukko, försäljningschef på Renewa Oy.

Tillverkningen av pannan har påbörjats och den kommer att tas i drift under 2017.

Annons

Annons

Annons