Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Sweco bygger kraftvärmeverk i Polen

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 jun 2016

Sweco anlitas nu för att utforma ett avfallseldat kraftvärmeverk i Polen. Detta görs som ett led i Polens satsning på att minska andelen avfall som går till deponi. Anläggningen som ska ligga i Warszawa blir Polens största och kommer att bidra till regionens elförsörjning.

Kunden är det kommunala avfallsbolaget Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Värdet på Swecos uppdrag uppgår till cirka 33 miljoner kronor. 

– Effektiv och ren förbränning av avfall fyller en allt viktigare funktion i Polen, både för landets elförsörjning och för att minska andelen avfall som går till deponi. Sweco har lång erfarenhet av kraftvärmeproduktion runt om i Europa. I det här projektet bidrar vi till att vår kund kan ta vara på en värdefull lokal energikälla, säger Ina Brandes, vd för Sweco Centraleuropa.

Swecos uppdrag innebär att utforma två produktionslinjer och en sorteringsanläggning. Verket kommer att kunna ta hand om 305 000 ton avfall per år och förväntas producera cirka 148 000 megawattimmar elektricitet per år. Vid kombinerad kraft- och värmeutvinning kan verket producera cirka 101 000 megawattimmar elektricitet per år och 195 000 megawattimmar värme per år.

I uppdraget samarbetar experter från Sweco i Polen och Tyskland, och bidrar med kompetens inom allt från avfallslagring och konstruktion till energiåtervinning och rökgasrening.

Swecos arbete påbörjas i juni 2016 och pågår till 2020. Den nya anläggningen förväntas vara färdig att tas i bruk 2019. 

Annons

Annons

Annons