Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Fyra av 5 vill installera solceller

Foto: Glacell
Foto: Glacell
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 maj 2016

Hälften av svenskarna tror att solenergi kommer att stå för 20 procent av den svenska energiproduktionen om 10 år. Det visar en undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Eon. 

Det är en drastisk ökning mot idag då solenergi står för mindre än en procent av energiproduktionen. I undersökningen framgår även att solenergi är det mest populära förnybara energislaget och att hela fyra av fem vill installera solceller i hemmet.

Svenskarna är inte bara förtjusta i solenergi, de har även hög tilltro till energislagets potential i framtiden. Över sju av tio (72 procent) tror på solenergin som en framtida energikälla och varannan svensk tror att solenergi inom tio år kommer svara för en femtedel av den svenska energiproduktionen. Det kan jämföras med att solenergin idag står för mindre än en procent av energiproduktionen.

– Vi har sett en stor förändring i svenskars inställning till solenergin bara under det senaste året. Undersökningen visar att det finns en stark framtidstro på solen och att många svenskar efterfrågar solenergi i sitt elavtal, säger Karin Jarl-Månsson, vd på Eon Försäljning.

80 procent av alla hus- och villaägare i Sverige är positiva till att installera solceller på sina tak. 68 procent som bor i flerfamiljsbostad, till exempel hyresrätt eller bostadsrätt önskar att de själva eller expempelvis bostadsrättföreningen kunde installera solceller på hustaken.

– Undersökningen visar att det finns en stor vilja att producera sin egen el i Sverige. I stora delar av Sverige finns det goda förutsättningar för effektiv solenergiproduktion. Södra Sverige har till exempel lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, som idag är ledande i Europa och ett av världens solcellstätaste land. Vi arbetar för att solceller ska bli ett lika naturligt och medvetet val som att köpa ekologisk mat, säger Karin Jarl-Månsson.

Annons

Annons

Annons