Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Danskarna biokonverterar

Kraftverket Avedöre i Köpenhamn ställs om till att producera energi från enbart biomassa. I dagsläget består hälften av kraftverkets produktion av bioenergi. Foto: Dong
Kraftverket Avedöre i Köpenhamn ställs om till att producera energi från enbart biomassa. I dagsläget består hälften av kraftverkets produktion av bioenergi. Foto: Dong
Fredrik Andrén-Sandberg på Dong konverterar. Foto: Dong
Fredrik Andrén-Sandberg på Dong konverterar. Foto: Dong
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 maj 2016

Från kolkraft till biomassa, det är vägen Danmark ska gå. Och arbetet med att ställa om har redan kommit en bra bit på vägen.

För några år sedan baserade Danmark sitt elbehov på kol- och gaskraft. För att komma bort från kol- och gasberoendet och bli mer självförsörjande byggdes först vindkraften ut. Nu har Danmark satt målet att sänka koldioxidutsläppen och inte använda några som helst fossila bränslen efter 2035. Redan 2020 förväntas en stor del av den årliga elproduktion komma från biomassa och hälften från vindkraft.

– I Danmark betalar man inte skatt på biomassa, i motsats till kol. Det gör biomassa till ett konkurrenskraftigt alternativ, säger Fredrik Andrén-Sandberg på Dong Energy, som är Danmarks största energibolag och äger hälften av landets konventionella kraftverk samt en tredjedel av fjärrvärmeproduktionen. Förutom biomassa är Dong Energy mest känt för havsbaserad vindkraft.

– Eftersom vi redan hade anläggningarna för värme och elkraft på plats var det lätt att tänka tanken “omställning”. Att ställa om till biomassa visar sig dessutom vara billigare än att bygga storskaliga lager för intermittenta energislag, säger han.

Dansk flis räcker inte på sikt

På grund av omställningen till biomassa är Dong Energy numera ett av de största företagen på biomassa för energiproduktion. Det biomaterial som används är träpellets och träflis. Pelletsen köps huvudsakligen från Europa, där två tredjedelar kommer från Baltikum och en fjärdedel från Portugal, resten från olika länder.

Däremot är nästan allt träflis som Dong Energy använder inhemskt och kommer från restprodukter från skogsindustrin. Dong är med i SBP, Sustainable Biomass Partnership, som har ett antal hållbarhetskriterier för biomassa från skogen, som exempelvis hållbart skogsbruk, biologisk mångfald samt flera andra viktiga punkter.

På det viset kan vi garantera att vi använder ren biomassa, på ett hållbart sätt, säger Fredrik.

Dong Energy har ett kraftverk för träflis i drift och ytterligare två är under byggnation. Än så länge räcker den danska flisen, men i takt med den ökade användningen kommer man att behöva köpa in flis från hela norra Europa.  

Trots att det är förenat med CO2-utsläpp att transportera biomassa är vit pellets och träflis mycket miljövänligt. Besparingen av koldioxidutsläpp kan bli upp till 90 procent jämfört med kol.  

– Den pellets och träflis som används i våra kraftverk når dessutom en mycket hög utnyttjandegrad eftersom de används i kraftvärmeanläggningar som utnyttjar över 90 procent av energin i bränslet, då både värmen och energin tas till vara, säger Fredrik

Minskar det engelska sopberget

Dong Energy ser också på andra, alternativa tekniker för energiutvinning. Att göra etanol av halm är en. Sopenergi är en annan möjlighet, där man har kommit längre. Dong har en demoledning med sin Renescience-teknologi och håller på att bygga en anläggning - i NorthwichiEngland - som ska utvinna energi ur sopor. Anledningen till valet av plats är att britterna till stor del fortfarande deponerar sina sopor på soptippar, vilket ger alternativa metoder en god möjlighet att etablera sig på marknaden.

– Vi tar helt enkelt sopor, tvättar dem och tar bort metallfraktioner och plast som säljs till återvinnande företag och senare blir till nya plast- och metallprodukter. Det avfall som är kvar är ren biomassa. Den kan antingen injiceras i ett biogasnät eller bli till el direkt om man väljer att förbränna massan i en gasmotor, säger Fredrik.

Kunderna för biomassa från Dong Energy är Nordpol och Fjärrvärme Danmark. Dong har gått från 9 procent biomassa 2006 till en omställningssiffra på 28 procent biobränsle av den totala energiproduktionen 2014. Företagets mål för 2020 är 50 procent biobränsle och så småningom 100 procent. Bioenergiomställningen innebär att Dong Energy kommer att ha en biomassakapacitet på 1,3 gigawatt elektricitet över 2 gigawatt värme år 2020.  

 

 

Fakta om vit biomassa

Vit pellets är kortfattat hoptryckt sågspån. Jämfört med svart pellets, som hettas upp innan användning, är den vita pelletsen mer energieffektiv. Samtidigt är den dyrare produktionstekniskt. Träflis är vad det låter som: upphugget trä. Vit pellets och träflis har ungefär samma miljöfördelar, beroende på hur långt produkten skickas innan användning. Både träflis och pellets har en högre vattenhalt än biokol eller svart pellets, något som gör att det krävs tyngre transporter.

 

Annons

Annons

Annons