Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Danmark bygger rekordstort kraftvärmeverk för biomassa

Bild: Cowi
Bild: Cowi
Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 maj 2016

En milstolpe nåddes vid byggandet av ett stort biomassaeldat kraftvärmeverk som kombinerar värme- och elproduktion i och med projektets traditionella taklagsfest. Den halmeldade anläggningen kommer att förse Århus, Danmarks näst största stad, med 20 procent av stadens fjärrvärmebehov och stöder ambitionen att vara koldioxidneutral till år 2030.

Det kommer att vara tät trafik vid infarten till AffaldVarme Århus nya förbränningsanläggning i Lisbjerg utanför Århus när Danmarks största halmkraftvärmeverk öppnar senare i år. Sammanlagt 67 lastbilar med släp förväntas leverera halm varje dag till anläggningen, som alltså kommer att producera 20 procent av Århus fjärrvärmebehov.

Byggarbetet inleddes 2014 och i april i år kom takkonstruktionen på plats på verket, som kommer att spela en viktig roll i Århus ambitioner om att stadens värmeförsörjning ska vara koldioxidneutral till år 2030. 

– Vi har haft några utmaningar under arbetets gång. Bland annat stötte vi på dåliga markförhållanden som gjorde att tiden för drifttagning fick flyttas fram en aning. Men i övrigt har arbetet mestadels gått enligt plan", säger projektledare Erik Vilstrup Sørensen från AffaldVarme Århus.

Ett halmeldat kraftvärmeverk är koldioxidneutralt eftersom halmen binder koldioxid från atmosfären medan den växer på åkrarna och sedan avger samma mängd när den förbränns. Processen upprepas år och efter år och koldioxiden cirkulerar och genererar på så sätt inga miljöskadliga utsläpp.

Anläggningen kommer även att stimulera den lokala arbetsmarknaden och ekonomin eftersom mycket av halmen kommer att tillhandahållas av lokala bönder.

Omkring 130 personer är inblandade i detta omfattande projekt, inklusive Cowis medarbetare, som bland annat har varit ansvariga för konstruktion och upphandling av tjänster.

– I större städer har man i stort sett slutat använda kol i kraftvärmeverk och producerar numera i stället el och värme av halm, flis och träpellets. Cowi har under många år bidragit till denna gröna omställning, och vi kommer att fortsätta att fokusera på lösningar som begränsar miljö- och klimateffekterna, säger Jens Bjørnmose, Vice President för Cowis Thermal Power-avdelning.

Annons

Annons

Annons