Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Siemens summerar leverans till Värtaverket

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 maj 2016

Under 2013 ingick Fortum Värme och Siemens ett avtal värt omkring 250 miljoner kronor för leverans av utrustning inom elkraft och processtyrning till nyinvigda Värtaverket. Siemens kan nu summera leveransen som en av sina största hittills inom elkraft och processtyrning till ett svenskt industriprojekt.

Siemens leverans till Värtaverket omfattar två huvudsakliga områden. Dels en omfattande elkraftsleverans som spänner över låg- och mellanspänningsställverk till högspänningsutrustning så som krafttransformatorer och generatorbrytare. Även en landströmsanläggning för strömförsörjning av flisbåtar som anlägger Värtahamnen är inräknad. Den andra delen av leveransen är ett system för processtyrning. Systemet övervakar, styr och kontrollerar driften av hela Värtaverket, där förutom det nya biokraftvärmeverket även kraftvärmeverk 1 och 2 ingår.

– Jag är stolt över att tillsammans med alla involverade ha genomfört en lyckad leverans. Hållbar energiförsörjning är framtiden, och ett fokusområde för oss såväl som för Fortum Värme, säger Mats Ählberg, chef för Siemens division Energy Management.

Förutom leveransen av redan nämnda utrustning har Siemens även haft ansvaret för konstruktion, konfigurering och drifttagning.

Annons

Annons

Annons