Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Lokalproducerad biogas i Järfälla

Foto: Eon
Foto: Eon
Publicerad av
Tommy Ekholm - 11 maj 2016

Nu kan boende i Järfälla fylla sina fordonstankar med biogas gjord på lokalt avfall. Biogasen tillhandahålls av Eon och tankas på OKQ8:s station i Kallhäll.

Järfälla är en av de kommuner som har tecknat en gemensam viljeriktning med Eon när det gäller kretsloppslösningar med återvinning av avfall som omvandlas till biogas för hållbara transporter. Kommunen har som mål att minska användningen av fossil koldioxid för uppvärmning och transporter med 50 procent till år 2020 och öka användningen av icke fossila bränslen vid resor med 30 procent till 2020.

– Biogasstationen i Kallhäll utgör en viktig del i Järfälla kommuns miljösatsning. Vi har höga miljö- och klimatmål och satsar mycket på att nå dem. Transportsektorns omställning kommer att utgöra en viktig hörnsten för vårt fortsatta miljöarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad.

Kallhäll utgör den första stationen i ordningen i Eons utbyggnad av fyra nya publika tankställen för biogas i Stockholms-regionen.

 

Annons

Annons

Annons