Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Skellefteå Kraft river vattenkraftverk

Foto: Skellefteå Kraft
Foto: Skellefteå Kraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 11 maj 2016

Nu har Skellefteå Kraft tagit beslut om att riva vattenkraftverket Åman Nedre. Detta eftersom kraftstationen saknar giltigt tillstånd. Bolaget anser att det är osannolikt att stationen ska beviljas ett nytt tillstånd eftersom vattendraget enligt miljöbalken är skyddat mot utbyggnad av vattenkraft.

När Skellefteå Kraft 2008 köpte vattenkraftverket Åman Nedre i Åmsele, i Vindelns kommun, så hade inte alla villkor i tillståndet för verksamheten uppfyllts. De åtgärder som Skellefteå Kraft ville vidta för att erhålla tillstånd godtogs inte av domstolen. Åman Nedre är placerat i ett biflöde till Vindelälven, som enligt miljöbalken skyddas mot utbyggnad av vattenkraft, vilket gör det högst osannolikt att ett tillstånd för den befintliga verksamheten kommer att ges.

Skellefteå Kraft menar därför att en rivning av kraftstationen är den enda möjligheten som kvarstår.

Skellefteå Kraft ansöker nu hos Mark- och miljödomstolen om att få riva kraftverket. När rivningen av vattenkraftstationen och tillhörande damm inleds, vilket kommer att vara tidigast nästa sommar, kommer miljön i närområdet att påverkas. Rivningsarbetet anpassas dock för att på bästa sätt bevara områdets karaktär och återskapa en naturlik forsmiljö.

– Vi ser ingen annan möjlighet än att riva ut anläggningen och utifrån det ska vi försöka göra det bästa av situationen och försöka återställa fåran så nära ursprungliga förhållanden som möjligt. Vi är angelägna om att begränsa skador för lokalsamhället innan och under den tid rivningen pågår, säger Mikael Krane, anläggningsansvarig småskalig vattenkraft på Skellefteå Kraft.

Annons

Annons

Annons