Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Fortums nya värmeverk invigt

Pekka Lundmark, vd för Fortum, Göran Långsved, styrelseordförande i Fortum Värme, Anders Egelrud, vd i Fortum Värme, Mattias Klum, Ibrahim Baylan, energiminister. Foto: Christer Wiik
Pekka Lundmark, vd för Fortum, Göran Långsved, styrelseordförande i Fortum Värme, Anders Egelrud, vd i Fortum Värme, Mattias Klum, Ibrahim Baylan, energiminister. Foto: Christer Wiik
Energiminister Ibrahim Baylan talade under invigningen. Foto: Christer Wiik
Energiminister Ibrahim Baylan talade under invigningen. Foto: Christer Wiik
Restprodukter från skogsindustrin: bark, grenar, kvistar och toppar, som i flisad och krossad form används som bränsle. Foto: Christer Wiik
Restprodukter från skogsindustrin: bark, grenar, kvistar och toppar, som i flisad och krossad form används som bränsle. Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Intill Energihamnen finns ett järnvägsspår för att kunna lossa Fortums egna tågsätt med bränsle. Foto: Christer Wiik
Intill Energihamnen finns ett järnvägsspår för att kunna lossa Fortums egna tågsätt med bränsle. Foto: Christer Wiik
Anders Egelrud, vd för Fortum Värme, vid den officiella invigningen. Foto: Christer Wiik
Anders Egelrud, vd för Fortum Värme, vid den officiella invigningen. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 09 maj 2016

Nu har Fortum Värme invigt det nya biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Anläggningen, som heter KVV8 och ska tas i kommersiell drift i höst, kommer att förse 200 000 hushåll med värme från biobränsle.

– Nu har vi en anläggning som är helt baserad på användbara restprodukter från skogen och skogsindustrin, vilket bidrar till att stockholmarna får grön värme och el i minst 35-40 år framåt. Anläggningen kommer att säkra tillgången till energi i form av el och värme till våra kunder - alla årets dagar, även de kalla, vindstilla och mörka vinterdagarna. Det är också ett rejält steg mot att nå vår målsättning om 100 procent förnybar, återvunnen energi. Därmed säkrar vi både miljön och utvecklingen av staden, sade Anders Egelrud, vd på Fortum värme, under sitt tal under invigningsceremonin.  Det nya Värtaverket började att byggas under 2013 och totalt så kommer investeringen för kraftverket att hamna på omkring 5 miljarder kronor. Investeringen är den enskilt största som lagts på ett nytt kraftverk i Sverige sedan landets kärnkraftverk uppfördes.

Sedan investeringsbeslutet togs år 2012 har dock inte byggprojektet varit problemfritt.

– Det har inte varit en enkel resa, utmaningarna har både varit stora och många. Inte minst har logistiken och planeringen av anläggningen många gånger fått oss att ta ett steg tillbaka för att fundera ut hur vi ska lösa det här. Under vår byggtid har det även i direkt anslutning byggts vägar, tunnlar, bostäder och hamnanläggningar, allt på en och samma gång.  Även de närboende vid Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden har blivit påverkade och har drabbats av störningar. Och jag vill därför rikta ett stort tack till våra grannars tålamod under byggperioden, säger Egelrud, som också vill påminna om en tragedi i byggprojektet. 

– Mitt i projektet, för cirka ett och ett halvt år sedan, hände det som inte fick hända. Vi kommer alltid att bära med oss minnet av den tragiska olyckan, där två personer miste livet och en person skadades allvarligt. Det kommer inte att bli detsamma efter den händelsen. Säkerhet och arbetsmiljö har alltid varit viktigt för oss. När vi nu blickar framåt kommer vi oförtrutet att arbeta vidare för att nå vår vision om noll olyckor i allt arbete, oaktat om det är byggprojekt eller daglig driftsverksamhet.  

KVV8 är en av världens absolut största bioenergianläggningar och det har också gett eko globalt.  - Vi har redan fått stor internationell uppmärksamhet för vår anläggning och utländska besökare slås med häpnad när de besöker oss, förklarade Egelrud stolt. 

När det nya biokraftvärmeverket nu tas i drift blir 9 av totalt 10 kilowattimmar baserade på förnybara eller återvunna energikällor. Ett av målen med anläggningen är att nå 10 av 10.  När biokraftvärmeverket är i drift beräknas utsläppen minska lokalt i Stockholm med 126 000 ton.  – Vi på Fortum är stolta över vårt strategiska partnerskap med Stockholms Stad. Tillsammans och med hjälp av biobränslen, avfall och överskottsvärme från datahallar och butiker har vi, genom Fortum Värme, tagit viktiga steg mot den cirkulära ekonomin, säger Pekka Lundmark, vd för Fortum.  Invigningens tema var hur skogen gör Stockholm grönare och ger energi på flera sätt. Den specialinbjudne gästen, äventyraren och fotografen Mattias Klum, bidrog med en kortare föreläsning om skogen som energikälla och skogens vikt för vår planet.  Bränslet som används i nya biokraftvärmeverket är flis baserat på skogsavfall och rester från sågverksindustrin. Vid full produktion i kraftverket så går det åt 12 000 kubik flis per dygn. Det är mycket råvara, men den totala användningen av flis i verket årligen motsvarar ändå endast en procent av tillväxten av den svenska skogen under samma tid. 

I sin slutkläm, ville Egelrud passa på att åter tacka alla ur projektets mångsidiga personalstyrka.   –  Tre år efter byggstart står vi här idag och kan inviga anläggningen och det kan göras tack vare fantastiska medarbetare, avslutade  Egelrud. 

 

Annons

Annons

Annons