Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Kalmar Energi bygger smart fjärrvärmenät

Foto: Kalmar Energi
Foto: Kalmar Energi
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 maj 2016

Nu samarbetar Kalmar Energi och Noda Intelligent Systems för att bygga ett miljösmart och kostnadseffektivt fjärrvärmenät. Systemet bygger på att intelligenta styrfunktioner hanterar fjärrvärmenätet och sköter samverkan mellan produktionen av fjärrvärme i Moskogen, distributionen i fjärrvärmenätet och kundernas användning.

I en byggnad finns energi lagrad i form av värme. Den lagrade värmen kan genom smart styrning användas av andra byggnader som använder fjärrvärme, utan att det påverkar inomhusklimatet. På så sätt jämnas lasten ut över dygnet vilket gör att pannorna inte behöver köras lika hårt och att flödet i fjärrvärmerören blir jämnare. Och det sker utan att kunderna påverkas negativt.

Tack vare denna styrning kan dessutom nya hus få fjärrvärme utan att fler pannor eller grövre fjärrvärmerör måste byggas.

– På Kvarnholmen planeras för både ett nytt universitet, hotell och andra lokaler. Utan ett smart fjärrvärmenät hade Kalmar Energi behövt lägga fler fjärrvärmerör till Kvarnholmen. Nu klarar vi de nya byggnaderna med de befintliga fjärrvärmerören. Det enda vi behöver komplettera med är rören för anslutningen av de nya husen, säger Mattias Hedberg, projektledare för satsningen på smart fjärrvärmenät.

Ett femtiotal hus i Kalmar förses med Nodas Smart Heat Grid och bildar tillsammans ett stort energilager. Under 2014/2015 kopplades 10 anläggningar i Kalmar samman i ett Smart Heat Grid med mycket bra resultat. Nu går Kalmar Energi nu vidare med att koppla upp ytterligare 40 anläggningar, inklusive nya Linnéuniversitetet, med det nya systemet.

– Vi är väldigt stolta över samarbetet med Kalmar Energi och att Noda är en del i satsningen att bygga ett hållbart fjärrvärmenät, säger Patrick Isacson, vd på Noda. En digitalisering av energibranschen är viktig både lokalt och nationellt då det ger stora effektivitets- och miljövinster.

Annons

Annons

Annons