Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Uganda och östra Afrika satsar på lokal biogas

Här byggs en lokal rötkammare i Uganda. Foto: Jangu E.V.
Här byggs en lokal rötkammare i Uganda. Foto: Jangu E.V.
En biogasanläggning tar form i Uganda. Foto: Jangu E.V.
En biogasanläggning tar form i Uganda. Foto: Jangu E.V.
Publicerad av
Markku Björkman - 02 maj 2016

Lokal biogasproduktion kan vara lösningen på många fattiga länders energibrist. Ugandiska högskolan Social Innovation Academy (SINA) har byggt framgångsrikt landets första latrinbaserade biogassystem i samarbete med organisationen Jangu. Anläggningen, som har försetts med en rötkammare, fungerar som en toalett och producerar samtidigt biogas för matlagning för akademins alla studenter och skapar dessutom naturgödsel för jordbruket gödsling.

I dessa småskaliga lösningar används djurs och människors exkrementer som substrat och gasen används för matlagning, belysning och i vissa fall till mindre förbränningsmotorer. Exempelvis har Kuba redan tusentals lokala liknande biogasanläggningar på landsbygden.

Nedbrytningsprocessen minskar risken för smittspridning från substraten och biogödseln används som ett värdefullt gödselmedel. Biogassystemet bidrar i det här sammanhanget till att minska den globala energifattigdomen och till att kvinnor och barn lägger mindre tid och energi på insamling av ved. När biogassystemet ersätter eldning av biomassa inomhus förbättras även luftkvalitén avsevärt.

Ugandiska hjälporganisationen Jangu företräder denna idé om "upcycling", som betyder att avfall är endast avfall om man slösar med det! Allt avfall samlas in och tjänar ett bestämt syfte. Människors och djurens avfall genererar gas för matlagning och belysning. Därför kan användning av kol eller ved undvikas och skogsskövling reduceras påtagligt.

Människorna i industrialiserade världen uppmanas att stödja skapandet av fler biogassystem i Uganda och östra Afrika genom att bidra med mindre eller större summor.  100 procent av vinsten för byggandet av anläggningar eller konsulttjänster går till SINA:s sociala innovationer.

Dessutom sponsras marginaliserade ungdomar som skall utbildas till sociala entreprenörer, vilket anses bidra till en positiv inverkan på miljö och samhälle. SINA:s studenter kommer att utbildas vid platser där biogasanläggningarna byggs. Syftet är att öka antalet biogasingenjörer och förmedla energitekniskt kunnande i Uganda.

Den förnyelsebara energiresursen biogas består till cirka 60 procent av metan och ca 40 procent av koldioxid. Biogas som uppgraderas till naturgaskvalitet, det vill säga renas från koldioxid, kan användas som drivmedel till fordon. Biogas som har uppgraderats till naturgaskvalitet kallas ofta biometan.

Annons

Annons

Annons