Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Nordens största biogasanläggning invigd

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 apr 2016

Stockholms Miljöborgarråd, Katarina Luhr har tillsammans med Trafiklandstingsrådet, Kristoffer Tamsons invigt Stockholms nya biogasanläggning.

Produktionen kommer att uppgå till 200 gigawattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för 500 SL-bussar, och den blir därmed den största tillverkningsanläggningen för biogas i Norden.

2030 ska såväl kollektivtrafiken som Sveriges övriga vägtransporter vara fria från fossila koldioxidutsläpp, enligt ett miljömål fattat av Sveriges Riksdag. För att uppnå det är det nödvändigt att mångdubbla efterfrågan på förnybara drivmedel och att säkerställa att dessa kan säljas till konkurrenskraftiga priser. Den nya biogasanläggningen innebär ett led i utvecklingen mot en fossilfri transportsektor.

– Stockholm har ett stort behov av att öka andelen förnybara drivmedel. Det är en miljömässig fördel när dessa produceras lokalt och dessutom sluter kretsloppet genom att ta tillvara på energin från organiskt avfall. Detta kommer bidra till vårt mål om att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad till 2040, säger Stockholms Miljöborgarråd, Katarina Luhr (MP). 

Stockholms nya biogasanläggning är en del i ett större projekt initierat av Stockholm Stad som innebär att kapaciteten för stadens avloppsrening ska moderniseras och utökas då invånarantalet i Stockholm väntas öka till 1,3 miljoner fram till 2040. Stockholm är idag en av Europas snabbast växande städer med en genomsnittlig inflyttning på 20 000 nya invånare varje år.

– SL ligger redan idag i framkant i Europa när det gäller omställning till förnybar energi med en bussflotta som till mer än 90 procent drivs med förnybara drivmedel. Den nya biogasanläggningen möjliggör att fortsätta det arbetet och är en del i att möta kraven som en växande region har på en modern och attraktiv kollektivtrafik, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

I oktober 2015 invigde Scandinavian Biogas Stockholms läns första industriella biogasanläggning för matavfall. Nu driftsätter bolaget Nordens största tillverkningsanläggning för biogas parallellt med att man påbörjar byggnationen av en biogasanläggning för flytande biogas i Norge. Målet är att producera en terawattimme biogas år 2020.

Annons

Annons

Annons