Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

”Lamslå inte energipolitiken”

Pernilla Winnhed. Foto: Svensk Energi
Pernilla Winnhed. Foto: Svensk Energi
Publicerad av
Henrik Ståhl - 14 apr 2016

De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens effektskatt understryker behovet av en bred energipolitisk överenskommelse och av Energikommissionens arbete. Energikommissionen måste dock inse allvaret i den situation vi har just nu med bristande lönsamhet i en stor del av den svenska elproduktionen som förstärks av beskattningen av kärnkraften och vattenkraften. Det har aldrig varit viktigare att vi har en konstruktiv politisk diskussion om energipolitiken. Det anser Svensk Energis vd Pernilla Winnhed.

Pernilla Winnhed:

– Vi kan inte lägga ned stora delar av elproduktionen utan att ha ersättande produktion på plats, säger Pernilla Winnhed i ett pressmeddelande. Genom att behålla kärnkraften så länge den fungerar och uppfyller säkerhetskraven ges utrymme för ytterligare sänkta kostnader och teknikutveckling av de förnybara energislagen – en utveckling som redan sker snabbt. På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna för energisystemet och därmed för kunder och samhälle.

Enligt Winnhed gäller det att ha respekt för de storheter vi talar om. Kärnkraften svarade förra året för knappt 35 procent av svensk elproduktion och bidrar starkt till effektbalansen, särskilt i de södra delarna av landet. Eller annorlunda uttryckt: effektfrågan handlar om att kunna leverera el under alla årets timmar, även i ansträngda lägen.

I alla sammanhang talas det om att använda ändliga resurser på ett klokt sätt – kasta inte bort det som fungerar. Det gäller till exempel tv-apparater och mobiltelefoner. Stänger vi ned ett antal reaktorer i förtid så gör vi dessvärre på det sättet, anser Pernilla Winnhed och avslutar:

– Vi uppmanar regeringen och övriga partier i Energikommissionen att se allvaret i situationen och inte fatta förhastade beslut som riskerar en hållbar energipolitik. Det svenska samhället och svenska energikunder behöver en ansvarsfull energipolitik och en bred energipolitisk uppgörelse har kanske aldrig varit viktigare än nu. Effektskatten behöver dock lösas snarast i särskild ordning.