Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Paradigmskifte för kraftvärmebranschen

Moa Dahlman Truesdale från Energy Opticon och Håkan Knutsson från SweHeat kommer under Panndagarna 2016 att prata om hur svensk kraftvärme på grund av de variationer i elpriset som genombrottet för förnybara energikällor lett till står inför ett paradigmskifte, där kraftvärmeverken för att hålla uppe sina intäkter måste gå från baslastproduktion till en mer varierad produktion. Illustration: Energy Opticon
Moa Dahlman Truesdale från Energy Opticon och Håkan Knutsson från SweHeat kommer under Panndagarna 2016 att prata om hur svensk kraftvärme på grund av de variationer i elpriset som genombrottet för förnybara energikällor lett till står inför ett paradigmskifte, där kraftvärmeverken för att hålla uppe sina intäkter måste gå från baslastproduktion till en mer varierad produktion. Illustration: Energy Opticon
Moa Dahlman Truesdales råd till kraftvärmeproducenterna är att snabbt skaffa sig flexibla produktionslösningar och effektiva redskap för att optimera och följa upp de ekonomiska flödena i energiproduktionen och elhandeln. Foto: Noar Sager
Moa Dahlman Truesdales råd till kraftvärmeproducenterna är att snabbt skaffa sig flexibla produktionslösningar och effektiva redskap för att optimera och följa upp de ekonomiska flödena i energiproduktionen och elhandeln. Foto: Noar Sager
Publicerad av
Alarik Haglund - 12 apr 2016

Nu inleds den årligt återkommande konferensen Panndagarna, som anordnas av Värme- och Kraftföreningen och i år hålls den 12 till 13 april i Karlstad. Konferensen belyser framförallt teknikutvecklingen inom energiproduktion, men andra aktuella ämnen tas också upp och i år kommer bland annat den framtida marknaden för kraftvärmebranschen och de utmaningar som ökad förnybar energiproduktion diskuteras.

Två av de talare som kommer till Panndagarna 2016 för att prata om kraftvärmebranschens framtid är Moa Dahlman Truesdale från företaget Energy Opticon, som erbjuder en IT-lösning för energiföretag med bland annat prognos- och optimeringsberäkningar och Håkan Knutsson från nätverket SweHeat, som marknadsför svensk fjärrvärmeteknik och bidrar till ökad export från medlemsföretagen. Tillsammans berättar de om det genom att marknadsföra svensk fjärrvärmeteknik och därigenom bidra till ökad export från medlemsföretagen genom att marknadsföra svensk fjärrvärmeteknik och därigenom bidra till ökad export från medlemsföretagen genom att marknadsföra svensk fjärrvärmeteknik och därigenom bidra till ökad export från medlemsföretagen genom att marknadsföra svensk fjärrvärmeteknik och därigenom bidra till ökad export från medlemsföretagen genom att marknadsföra svensk fjärrvärmeteknik och därigenom bidra till ökad export från medlemsföretagenparadigmskifte som de menar att de svenska kraftvärmeproducenterna står inför.

Nya förutsättningar

Enligt Moa Dahlman Truesdale står den svenska energibranschen inför en stor och bestående förändring när det gäller produktionsekonomin och det gäller för kraftvärmeverken att anpassa sig till denna nya ekonomiska situation om de inte vill förlora inkomster.

– Under de senaste två till tre åren har en ny faktor kraftigt påverkat elmarknaden i hela Västeuropa: genombrottet för förnybara energikällor. Det är i första hand vindkraften som slagit igenom och i andra hand solkraften. När det är blåsigt trycker vindkraften undan andra elproducenter på elmarknaden och elpriserna går då ner mot noll, eller blir i vissa fall negativa. Detta har generellt lett till lägre och mer varierande elpriser än under tidigare år och vinsterna för de elproducerande företagen har rasat. 2015 hade de lägsta priserna på day-ahead-marknaden på 15 år med runt 20 euro per megawattimme. Samtidigt håller de gröna elcertifikaten på att gå ut för den stora andel av kraftvärmen som byggdes på 1990-talet, säger Moa Dahlman Truesdale.

Nya utmaningar

De nya förutsättningarna innebär nya utmaningar för kraftvärmeverken i deras dagliga arbete och främst menar Moa Dahlman Truesdale att svängningarna i elpriset gör driftsituationen mer komplex.

– Det betyder att det är mer komplicerat att få inkomster för försäljning av el och mer och mer komplicerade driftsfall i produktionen. I stället för att alltid ligga med konstant produktion, så kallad baslast, så ska de elproducerande enheterna vara i maximal drift när elpriset på day-ahead-marknaden på Nordpool är högt, medan de andra tider ska vara ur drift, förklarar Moa Dahlman Truesdale.

För att kunna fortsätta göra vinster trots den nya situationen menar hon att kraftvärmeverken måste börja agera på ett mer flexibelt sätt och att de måste använda redskap för att hantera de nya förutsättningarna.

– Att gå från baslastproduktion till en mer varierad produktion är ett paradigmskifte för svensk kraftvärme där ekonomin kommer i fokus och det är nödvändigt för att hålla uppe intäkterna, säger Moa Dahlman Truesdale.

Något som bland annat utmärker framgångsrika företag i detta paradigmskifte är enligt Moa Dahlman Truesdale att de snabbt skaffat sig flexibla produktionslösningar och effektiva redskap för att optimera och följa upp de ekonomiska flödena i energiproduktionen och elhandeln.

Nya möjligheter

Moa Dahlman Truesdale hävdar att svenska kraftvärmeverk redan idag skulle kunna öka sina intäkter genom att utnyttja intraday-marknaden på Nordpool, det vill säga sälja el på snabba kontrakt under en och samma handelsdag. På detta sätt menar hon att de kan undvika kostnader för obalans mellan såld och producerad el.

– Intraday-elhandeln har redan mer än fördubblats de senaste fem åren. I framtiden behöver länder med stor andel intermittent kraftproduktion introducera nya kapacitetstjänster för elnätet. Kraftvärme skulle kunna erbjuda sådana tjänster och därmed få ytterligare intäkter för sin elproduktion, säger Moa Dahlman Truesdale.

Regionalisering och digitalisering

En annan generell trend som man kan se över hela världen är enligt Moa Dahlman Truesdale så kallad regionalisering.

– Man kan öka flexibiliteten i fjärrvärmesystem genom sammankoppling av lokala fjärrvärmenät till regionala nät. Speciellt när det finns system med förbränning av avfall är detta en bra lösning i Sverige, eftersom subventionerna för avfallsförbränning ibland till och med kan ge negativa priser för värme på produktionssidan, berättar Moa Dahlman Truesdale, som menar att regionalisering leder till att den billiga avfallsvärmen kan nå fler värmekonsumenter.

Dessutom anser Moa Dahlman Truesdale att digitalisering redan gjort det möjligt att ekonomiskt optimera kraft- och värmeproduktionen och dess fjärrvärmenät.

– Idag finns till och med denna avancerade mjukvara tillgänglig via molntjänster direkt i smarta mobiltelefoner och bärbara datorer, påpekar Moa Dahlman Truesdale.

Annons

Annons

Annons