Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Ny vy när kolepoken rivs

Foto: Öresundskraft
Foto: Öresundskraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 apr 2016

Till hösten får Söderborna i Helsingborg en ny vy över hamnområdet. Då låter Öresundskraft riva två höga delar av den gamla fjärrvärmecentralen Israel.

Det är delar av byggnaden vid Bredgatan som rivs: Den gamla mottagningshallen, där kolbilar en gång tippade sin last, en silo som står ovanpå tipphallen samt en textilfilterbyggnad.

Det blir en helt ny gatuvy för söderborna, lovar Fredrik Andersson, anläggningsingenjör på Kraft & Värme.

I och med rivningen försvinner samtidigt en bit av Helsingborgs industrihistoria - kolepoken. Israel, som fick sitt namn efter kvartersnamnet, var en av stadens första fjärrvärmecentraler. Kenneth Ekensteen, före detta driftchef, kan hela historiken på sina fem fingrar: ‒ Fjärrvärmen i Helsingborg byggdes upp som små öar. Den första ön blev i kvarteret Bastionen vid Bergaliden. Efterhand som nätet växte knöt man ihop öarna. Den första riktiga hetvattencentralen byggdes på Fredriksdal.

Ett par år efter Fredriksdalscentralen, 1967-68, byggdes de två första pannorna i kvarteret Israel. 1973 byggdes en panna till och 1979 ytterligare en. Från Israel pumpades allt hetvatten ut till stadens nät, så det var en viktig anläggning.

Bränslet som användes var olja men efter 1970-talets två oljekriser började Helsingborgs Energiverk se sig om efter alternativ till oljan. Eftersom kol var förhållandevis billigt beslöt energiverket att gå över till delvis koleldning. För att klara det byggdes en av de mindre pannorna i Israel om. Kolet köptes av Höganäs Bjuf AB.

‒ Det kom kolleveranser från morgon till kväll. Lastbilarna tippade sin last i mottagningsstationen, så att det inte skulle damma utomhus. Samtidigt kom det hela tiden andra lastbilar för att hämta askan och köra den till soptippen. Så det var en väldig trafik. Det krävdes tolv man som jobbade i fem-skift, säger Kenneth Ekensteen.

1982 invigdes ett nytt kraftvärmeverk, Västhamnsverket, för samtidig produktion av el och fjärrvärme. Västhamnsverket eldades också med kol. Israel blev då en reservanläggning.

1996 satsade Öresundskraft 100 miljoner kronor på en ombyggnad av Västhamnsverket för att kunna ersätta kolet med biobränslen. 1991-2002, innan man bestämde vad Västhamnsverket skulle satsa på, testades alla möjliga bränslen i Israel: ved, träpellets, spannmål som inte dög som föda, plastpellets från Tetra Pak, olivkärnor, med mera.

I januari 2002 stängdes biobränsledriften av i Israel på grund av att anläggningen hade så liten kapacitet och var personalkrävande. Sedan dess används Israel bara vid driftstopp i Västhamnsverket och Filbornaverket och vid extremt kalla vinterdagar. Bränslet är då olja och delvis naturgas.

Ansökan om rivningslov för de två byggnaderna har skickats in till stadsbyggnadsnämnden. Fredrik Andersson räknar med att rivningen kommer igång innan sommarsemestrarna.

På platsen ska en transformatorstation och ett kontrollrum byggas. De ska stå klara i slutet av 2017, då en befintlig transformatorstation i närheten av Rönnowska rivs.

Annons

Annons

Annons