Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

”Att prisreglera anvisade elavtal är fel väg att gå”

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 mar 2016

Det är viktigt att systemet med anvisade elavtal ses över. Däremot vänder sig Ei emot förslaget att anvisningsavtalen ska prisregleras.

Ei har nu skickat in sitt svar på Miljö- och energidepartementets promemoria om anvisade elavtal. I promemorian föreslår regeringen ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisad elleverantör, dels innehållet i elleverantörernas fakturor. Förslagen syftar till att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade elleverantörer och att öka kundaktiviteten på elmarknaden.

Ei är positiv till stora delar av promemorian. Däremot vänder sig Ei emot förslaget att anvisningsavtalen ska prisregleras.

– Vi tror inte att en prisreglering gynnar kunderna i längden. En reglering riskerar istället att leda till att fler kunder blir inaktiva på marknaden. Eftersom den anvisade elhandlaren ofta är ett företag i samma koncern som elnätsföretaget så bidrar förslaget även till försämrad konkurrens på marknaden, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Ei.

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen vid flera tillfällen gjort uppföljningar av anvisningsavtalen och presenterat förslag på åtgärder.

En av de åtgärder som Ei har föreslagit är att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess, där kunden kontaktar elhandlaren vid flytt, eftersom majoriteten av kunderna får anvisningsavtal i samband med inflyttning. En sådan flyttprocess minskar inflödet av kunder i anvisningssystemet.

– En elhandlarcentrisk flyttprocess ökar kundaktiviteten på marknaden och förbättra konkurrensen. Om vi ser på frågan ur ett internationellt perspektiv ser vi också att system med prisreglering är på väg bort, därför vore det att gå åt fel håll om det införs i Sverige, säger Anne Vadasz Nilsson.

 

Annons