Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

SKB kan bygga strålsäker inkapslingsanläggning

Bild: SKB
Bild: SKB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 mar 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat ytterligare preliminära resultat från sin granskning av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar och en integrerad inkapslingsdel i mellanlagret för använt kärnbränsle. Rapporten behandlar den sammanbyggda anläggningen Clink i Oskarshamns kommun.

Helene Åhsberg, projektledare för tillståndsprövningen hos SKB, ser positivt på att SSM presenterar sin granskningsrapport inför sitt yttrande till Mark-och Miljödomstolen.

– Det är glädjande att SSM gör bedömningen att vi i arbetet med Clink har förutsättningar att uppfylla myndighetens krav. Omfattande kompletteringar har gjorts under tillståndsprocessen så här långt och därför känds det bra att SSM nu bekräftar att vi har gjort rätt.

– Tillståndsprövningen är en stegvis process och nu har vi fått viktiga synpunkter att ta med oss i det fortsatta arbetet, säger Helene Åhsberg

SSM:s bedömning är att SKB har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav både för att uppföra och driva inkapslingsanläggningen och för att lagra mer använt kärnbränsle i Clab.

Annons