Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Nord Stream 2 möter motstånd

Världens största fartyg för undervattenbaserad anläggning av gasledningar, Solitaire. Foto: PR Allseas
Världens största fartyg för undervattenbaserad anläggning av gasledningar, Solitaire. Foto: PR Allseas
Publicerad av
Markku Björkman - 23 mar 2016

Polens regering har begärt att EU kommissionen undersöker om en ny tysk-rysk gasledning är i linje med EU: s energipolitik. De anser att projektet måste detaljgranskas även juridiskt.

Regeringarna i Polen, Tjeckiska Republiken, Slovakien och Ungern, de så kallade Visegradländerna, har skrivit ett brev till EU-kommissionen där de uttrycker oro över den nya gasledningen mellan Tyskland och Ryssland, ett projekt som ligger på ritbordet under namnet Nord Stream 2.

Polska EU-ordföranden, Donald Tusk, sade i december 2015 att Nord Stream 2 inte ”passar” in i EU:s Energistrategi.

– Nord Stream 2 bör inte tillåtas, eftersom EU:s avsikt är att bryta beroendet av en enda dominerande gasleverantör. Istället måste EU gynna flera olika mindre leverantörer, sade Tusk.

Nord Stream 2, skall på samma sätt som det redan befintliga Nord Stream 1 leverera gas direkt från Ryssland till Tyskland genom Östersjön, förbi Polen och de andra centraleuropeiska länderna.

Om gasledningen blir verklighet kommer den att dras så nära förbi Bornholm att Danmark kan förhindra projektet om det inte uppfyller danska miljökrav.

– Principen är att ledningen inte får orsaka störningar i naturen. Den kan accepteras om det finns väldigt bra sociala skäl för projektets genomförande, men eftersom det inte finns några som helst sådana skäl blir det svårt att godkänna gasledningen, säger Jørgen Henningsen, tidigare vice ordförande i byrån för miljöskydd och tidigare miljöredaktör till tidningen Politiken.

Dessutom hänvisar Jørgen Henningsen till rapporter om att EU: s konsumtion av gas har minskat markant i år. Därmed kan Nord Stream 2, enligt Henningsen, inte motiveras med energipolitiska argument.

Annons