Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Pöyry får uppdrag av Metrum

Foto: Peter Nijenhuis
Foto: Peter Nijenhuis
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 mar 2016

Pöyry har fått i uppdrag av det svenska bolaget Metrum att projektleda ett tvåårigt EU-projekt som ska hjälpa elnäten att ta emot en större andel förnybar energi. Med hjälp av mönsterigenkänning, som i dag används vid bland annat fingeravtrycksbestämning och i sökmotoralgoritmer, ska man enklare kunna ansluta mer förnybar energi till elnäten.

Den snabbt ökande förnybara elproduktionen från småskaliga produktionskällor är en utmaning som hela Europas elnät står inför. Bland annat på grund av detta planerar Sverige genom Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor under en tioårsperiod för att skapa ett stabilare stamnät. Liknande siffror presenteras över hela Europa.

– Viljan och möjligheten att producera förnybar energi växer, men elnäten är inte helt anpassade för att ta emot energin i dag. Den vanligaste lösningen är att bygga om och förstärka näten vilket är kostsamt. Med det här projektet vill vi visa att vi med hjälp av ny mätteknik kan anpassa näten mer kostnadseffektivt, säger Magnus Andersson, vd på Metrum.

EU-projektet ska undersöka hur elproduktion från förnybar energi påverkar elnätens tillförlitlighet och hur man med hjälp av ny mät- och mönsterigenkänningsteknik kan öka andelen förnybar energi utan att tumma på driftsäkerhet och leveranskvalitet. Mönsterigenkänning används redan vid till exempel fingeravtrycksbestämning och i sökmotoralgoritmer. I elnätet fungerar det ungefär på samma sätt. Mätinstrument i kombination med mönsterigenkänning kommer att ge ny kunskap om elnätet som gör att det kan ta emot mer förnybar energi. 

– Det här är ett väldigt roligt och spännande projekt för både Metrum och Pöyry. Att kunna göra avancerade mätningar i elnätet kommer att bli allt viktigare på grund av ökad produktion från småskaliga förnybara energikällor och av förändrade beteenden som laddning av elbilsbatterier, säger Michiel van Asseldonk, projektledare på Pöyry.

Förutom Metrum och Pöyry deltar ytterligare sex bolag i projektet: Mälarenergi, STRI och Glava Energy Centre från Sverige, Embriq och Eltek från Norge samt turkiska Enerjisa. Universitetslektor Tekn. dr Peter Axelberg vid Högskolan i Borås är också knuten till projektet med sin spetskunskap inom elkvalitet och mönsterigenkänning. Projektet startade den 1 mars och pågår i två år. 

Annons