Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Öresundkraft investerar i Ängelholm

Foto: Öresundskraft
Foto: Öresundskraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 mar 2016

Öresundskraft gör en storinvestering i Ängelholm. Fjärrvärmenätet ska förstärkas och förnyas för runt 15 miljoner kronor. Det är den största investering som gjorts sedan Öresundskrafts övertagande 2007.

Investeringarna sker bland annat för att trygga försörjningen av fjärrvärme till Ängelholms norra delar. Detta genom att nätet förstärks i området Emblagatan/ Norregårdsgatan. Där ska bland annat femhundra meter ledning bytas ut till en grövre diameter.

– Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Ängelholms norra delar, i Skälderviken och mot flygplatsen. Dessutom planeras för fler bostäder i Bjäre strand och Ärrarps Ängar. Sammantaget gör det att kapaciteten måste förstärkas och genom att gå upp i ledningsdiameter bygger vi bort en begränsning som finns idag, säger Anders Lindgren, distributionschef för fjärrvärme på Öresundkraft.

Förstärkningar av fjärrvärmenätet sker på fler ställen under året. Det gäller främst Kolonigatan (Södra Utmarken), Industrigatan (Norr Nybrovägen), Klippanvägen och Lergöksgatan. Till detta kommer Lönnvägen i Skälderviken under 2017.

Annons