Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Finland bygger landets första LNG-terminal

Illustration över Torneås framtida LNG-terminal, som ska serva fartygstrafiken och lokal industri. Bild: Wärtsilä
Illustration över Torneås framtida LNG-terminal, som ska serva fartygstrafiken och lokal industri. Bild: Wärtsilä
Publicerad av
Markku Björkman - 21 mar 2016

Finlands första LNG-terminal är under byggnad i Torneå och flera mindre projekt är på gång. Ett av dem är en del av projektet Midway Alignment, populärt kallat Kvarkenprojektet. LNG, eller naturgas i vätskeform, är en energiform som håller på att bli allt viktigare.

LNG fungerar bra som drivmedel i till exempel fartygsmotorer eller mindre kraftverk. Gasens fördelar är först och främst att bränslet är renare än tjockolja (heavy fuel oil) som används i fartyg.

De skärpta miljökrav som gäller fartygstrafiken (det så kallade svaveldirektivet) har gjort det vanliga fartygsbränslet dyrare. Gasen ger också lägre utsläpp av kväveoxider och koldioxid.

Utmaningarna med LNG gäller främst transporter och infrastruktur. Gasen kyls ner till minus 162 grader. Då gasen är i flytande form är dess volym endast en sexhundradedel av vad den är i gasform. Det här gör att gasen är lite svårare att transportera på land. Till sjöss kan man dock få tillräckligt stora volymer också med så tjock isolering som tankarna kräver.

LNG är starkt på kommande också i Finland, men än så länge i liten skala. I Torneå byggs som bäst en LNG-terminal som ska serva fartygstrafiken men också lokal industri. Som en spin-off på den terminalen byggs en mindre i Brahestad invid SSAB:s anläggningar.

Terminalen i Vasa skulle bli en mindre terminal än den i Torneå och i huvudsak serva den nya planerade färjan mellan Vasa och Umeå.

För närvarande finns det beslut på att bygga en mindre LNG-terminal i Björneborg och i Fredrikshamn har planerna kommit långt.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...