Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Energikunnande ett lyft för norsk ekonomi

Norska Statoils LNG- verk nära Hammerfest på Melkøya. Foto:Harald Pettersen/Statoil
Norska Statoils LNG- verk nära Hammerfest på Melkøya. Foto:Harald Pettersen/Statoil
Publicerad av
Markku Björkman - 18 mar 2016

Den senaste tidens låga energipriser har inte påverkat den norska ekonomin nämnvärt. Landets ekonomi väntas växa, enligt norska Energimyndigheten, minst 1–2 procent årligen under de närmaste åren.

Norge har de senaste tio åren haft en bruttonationalprodukttillväxt på 2,5–3 procent. Förutom specifikt olje- och gaskunnande har Norge under de senaste åren satsat alltmer även på generellt energikunnande. Energikunnande har stor efterfrågan i världen; utbyggnaden av elnät, teknik och produktion har en central roll då det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen. Den norska energiindustrin förhåller sig därför optimistiskt till de långsiktiga framtidsperspektiven.

Norska Energi genomför för närvarande konceptstudier ifråga om energiåtervinning för kinesiska bolaget Beijing Bluestar. De handlar om energisparinvesteringar i ett smältverk i staden Yongdeng. 

Järnverket i Yongdeng i regionen Lanzhou i norra Kina, ligger på 2200 meter över havet och producerar kisel i fyra ugnar. Syftet är att öka värmeåtervinningen i samband med en planerad uppgradering av ugnarna. Norska Elkem (ägs av Bluestar) har anlitats för bedömning av ugnarna, medan Norsk energi har ansvaret för värmeåtervinningen. 

Studien som görs av Norsk Energi skall utgöra grunden för en funktionell dataanpassning av värmekraftverket. Huvudfokus gäller kokkärlen, som oftast utgör de största tekniska utmaningarna i anläggningar av denna typ. Annan viktig utrustning är turbinens konstruktion och dess kondensator, kyltorn och dess vattensystem. Anläggningen väntas generera cirka 17 megawatt el efter effektivitetshöjningen.

Dessutom satsar den norska regeringen kraftigt på att bygga ut och förnya landets inhemska elnät och annan viktig infrastruktur. Det är fråga om att bygga ut vägar och nya tunnlar, förbättra och utvidga flygplatser, och att bygga basinfra för landets växande befolkning. Den här verksamheten pågår i hela landet, också i norr där till exempel Hammerfests befolkning vuxit med 10 procent under de senaste åren och andra kommuner följer idag efter.

Norska företag efterlyser fler aktörer på den norska arenan. Fler aktörer innebär konkurrenskraftigare priser. Man behöver kunnande som gäller byggande i kalla förhållanden, avancerade mätinstrument och it-infra, transport- och logistikkunnande, maritim expertis, know how för den spirande mineralindustrin.

Annons