Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Järpströmmens vattenkraftverk moderniseras

Foto: Fortum
Foto: Fortum
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 mar 2016

Järpströmmens vattenkraftverk skall moderniseras för omkring 130 miljoner kronor. Kraftstationen ligger i Åre kommun och byggdes 1944. Nu investerar Fortum i en modernisering av kraftverket för att förbättra effektiviteten och förlänga livslängden med ytterligare minst 50 år.

Första fasen av projektet som inkluderar merparten av arbetena påbörjas i slutet av april och beräknas vara klara i oktober 2016.

Nu är det dags för den 70 år gamla kraftverket att förnyas och moderniseras så att kraftverket kan vara en del av framtidens hållbara energisystem. Redan 2013 togs investeringsbeslut att modernisera vattenkraftverket, men det är först nu som projektet är framme vid genomförandet på plats i Järpströmmen. I april påbörjas arbetet med att renovera aggregat 1. Arbetet är omfattande och innebär en renovering av generatorn, ny stator, nytt löphjul, renovering av övriga turbindelar, byte av intagsgrind, renovering av intagslucka, samt inspektion av tunnlar. Utöver detta kommer Fortum även att anpassa kontrollutrustningen och ytbehandla alla vattenvägar.

– Renoveringsarbetet är omfattande, och genom att modernisera anläggningen kan vi se till att produktionen inte bara kan säkras i ytterligare 50 år, utan även öka, säger Fredrik Holmgren, ansvarig för projektet på Fortum

Moderniseringen av Järpströmmen kommer att innebära att anläggningen får en ökad produktion som bedöms bli ungefär 16 gigawattimmar extra förnybar el per år.

När renoveringen av aggregat 1 är färdig i oktober 2016 påbörjas nästa fas i projektet, vilket är att renovera aggregat 3. Detta renoveringsarbete är något mindre i omfattning men åtgärderna är ungefär de samma som vid renoveringen av aggregat 1.

Investeringen som Fortum gör ligger på 134 miljoner kronor. Turbin och generator levereras av GE medan renovering av intag med nya intagsgrindar, renovering av luckor och betong utförs av O-H Älvservice AB.

Annons