Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

CloudGrid ska samla forskningen inom smarta elnät

STRI:s molntjänst kommer att göra det möjligt att dela testresultat, metodik, algoritmer, testdefinitioner och så vidare mellan olika europeiska laboratorier som jobbar med forskning och utveckling eller tester inom området smarta elnät. Illustration: STRI
STRI:s molntjänst kommer att göra det möjligt att dela testresultat, metodik, algoritmer, testdefinitioner och så vidare mellan olika europeiska laboratorier som jobbar med forskning och utveckling eller tester inom området smarta elnät. Illustration: STRI
Emil Hillberg från STRI kommer att leda projektet CloudGrid, som genom att koppla samman laboratoriemiljöer för smarta elnät i olika länder med hjälp av en transnationell molntjänst ska att möta utmaningarna med integration av mer förnybar energi i elnätet. Foto: STRI
Emil Hillberg från STRI kommer att leda projektet CloudGrid, som genom att koppla samman laboratoriemiljöer för smarta elnät i olika länder med hjälp av en transnationell molntjänst ska att möta utmaningarna med integration av mer förnybar energi i elnätet. Foto: STRI
Publicerad av
Alarik Haglund - 17 mar 2016

I och med projektet CloudGrid, som nyligen beviljades av Statens energimyndighet, vill företaget STRI, som specialiserar sig på högspänningsprov, konsultation inom högspänningsteknologi och applikationer för elkraftsystem, koppla ihop laboratoriemiljöer för smarta elnät i olika länder med hjälp av en molntjänst. Genom att göra det möjligt att validera och testa de olika laboratoriernas forskningsresultat kommer molntjänsten enligt STRI att resultera i rekommendationer och kontrollstrategier för hur mer förnybar energi ska kunna integreras i elnätet. 

Statens energimyndighet har beviljat STRI 8,7 miljoner kronor för att leda och genomföra det internationella forskningsprojektet CloudGrid, som enligt projektbeskrivningen ska etablera ett transnationellt moln för sammankoppling av demonstrationsanläggningar inom forskning och utveckling av smarta nät.

Framtida utmaningar

‎Emil Hillberg på STRI, som har jobbat med ansökan till Energimyndigheten och som även kommer att vara huvudprojektledare för CloudGrid-projektet då det påbörjas den 1 mars 2016 talar om att målet med projektet är att möta utmaningarna med integration av mer förnybar energi i elnätet.

– Utveckling av lösningar inom smarta nät är en nyckelfaktor för att vi ska kunna möta de utmaningar som framtidens kraftsystem står inför. Kravet på en minskad klimatpåverkan ligger till grund för det systemskifte som vi nu ser. Genom att utveckla och implementera lösningar som ger en ökad flexibilitet i kraftsystemet har vi möjlighet att ha en fortsatt hög tillförlitlighet av elektrisk energi i ett kraftsystem som kan utnyttjas mer effektivt samtidigt som vi minskar påverkan på klimatet, berättar Emil Hillberg.

Tre perspektiv

Utmaningarna med integration av mer förnybar energi i elnätet kommer enligt Emil Hillberg att angripas utifrån tre olika perspektiv: nätstabilitet, systemtjänster och interoperabilitet mellan omformare, vilket är förmågan hos olika omformare att kommunicera med varandra och fungera tillsammans.

– Dessa tre perspektiv kompletterar varandra väl och ger projektet en helhetssyn över utmaningar för framtidens kraftsystem. Stabilitet utgör en grundförutsättning för att kunna driva kraftsystemet, där det finns ett behov av nya lösningar för att bevara stabiliteten i och med en ökad och förändrad systemutnyttjning. Med nya komponenter och system kommer även nya möjligheter och det är här utveckling av nya systemtjänster kommer in i framtidens kraftsystem. Den ökade kraftelektroniken i systemet är en möjliggörare för ökad flexibilitet, där det finns behov för ökad kompabilitet och interoperabilitet emellan olika omformare, förklarar Emil Hillberg.

Sammankoppling i molnet

Under projektet CloudGrid, som planeras pågå i tre år, berättar Emil Hillberg att laboratoriemiljöer för smarta elnät i olika länder kommer att kopplas samman i ett transnationellt moln, där resultaten av laboratoriernas forskning kan valideras genom att testas i olika miljöer. Målsättningen är att utveckla rekommendationer och kontrollstrategier för att möta utmaningarna med både nätstabilitet, systemtjänster och interoperabilitet mellan omformare.

Projektet, som finansieras via Energimyndigheten genom initiativet ERA-Net Smart Grids Plus, består av ett konsortium med medlemmar från en rad olika europeiska länder. Utöver STRI, som leder projektet, deltar även Chalmers Tekniska Högskola, Institute of Physical Energetics i Lettland, Norwegian University of Science and Technology i Norge, samt Zurich University of Applied Sciences, ABB Schweiz AG, Excitation Systems Turgi och Swissgrid AG i Schweiz.

Energirelevant projekt

Enligt Energimyndigheten bedöms CloudGrid-projektet som energirelevant eftersom det kan bidra både till infrastruktur för kommande innovationer inom området smarta elnät och till kunskapsöverföring och transnationellt mervärde genom ihopkopplingen av befintliga laboratoriemiljöer. Dessutom bedömer Energimyndigheten att den kunskap som byggs upp i projektet kommer att gagna svenskt näringsliv och samhälle genom att bidra till fortsatt utveckling av teknik för högspänd likström för integrering av förnybar elproduktion.

Annons