Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

NIB finansierar finskt kraftvärmeverk

Foto: Bill Ebbesen
Foto: Bill Ebbesen
Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 mar 2016

Nordiska investeringsbanken har tecknat ett långfristigt låneavtal på 80 miljoner euro med kraftverksbolaget Kilpilahden Voimalaitos Oy, för ombyggnaden av ett kraftvärmeverk på Sköldviks industriområde i närheten av Borgå i södra Finland.

Lånet med en återbetalningstid på 18 år ska användas för att ersätta två gas- och oljeeldade värmepannor som inte längre klarar utsläppsgränserna och två ångturbiner som går mot slutet av sin livslängd.

I kraftverket ska installeras tre nya pannor med en total effekt på 450 megawatt samt en ny mottrycksturbin. Efter ombyggnaden ska kraftverket främst leverera högtrycksånga och demineraliserat vatten till industrianläggningarna i Sköldvik. Elkraften levereras till nätet.

– En effektivare energiproduktion på kraftvärmeverket ökar produktiviteten på industriområdet i Sköldvik. Det gör att projektet kan beviljas lån av NIB, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Investeringen uppgår till cirka 400 miljoner euro. Installationsarbetena har inletts och de nya enheterna tas sannolikt i drift år 2018.

Annons

Annons

Annons