Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Stor utbyggnad av danska elnätet

Danska elkabelinstallatörer. Foto: Dansk Energi
Danska elkabelinstallatörer. Foto: Dansk Energi
Publicerad av
Markku Björkman - 16 mar 2016

Energinet.dk kommer att utvidga sitt elnät till både England och Tyskland. Samtidigt förstärks högspänningsledningarna längs Jyllands västra kust. Totala kostnaden beräknas till 11 miljarder danska kronor.

– Vi genomför dessutom en gigantisk utbyggnad av danska elnätet i regionen södra Jylland under kommande sex - sju år, säger Energinet.dk:s tekniske chef Torben Glar till tidningen Jydske  Vestkysten.

Detta statliga serviceföretag som har sitt huvudkontor i Fredericia, har redan skickat ansökan om leverans- och miljöprövning till Danmarks energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

– Danmark ska kunna bedriva energihandel med utlandet och vice versa. Utbyggnaden av vindkraftverk, av vilka det finns så många i Västjylland, har skett snabbare än vi trodde, och därför måste vi fortsätta utbyggnaden av elnätet. Samtidigt vill vi förbättra förbindelserna mellan danska leverantörer. Det blir en bra affär för Danmark, betonar Torben Glar.

För att kunna sälja och köpa mer el från England behövs det ett 760 kilometer lång energinätanslutning i form av en ny underjordisk, så kallad DC kraftkabel från södra jylländska orten Revsing. Kabeln dras sedan över Nordsjön. Denna fas, som kräver en investering på nästan åtta miljarder danska kronor, kan enligt Energinet.dk slutföras på knappt sju år.

Följande anslutningar planeras: Vikinglänken, som projektet kallas för, kommer att bestå av 760 kilometer elkabel mellan Danmark och England. Anslutningskostnaderna uppgår till 7,9 miljarder danska kronor. Projektet kan slutföras i slutet av 2022.

Niebüll-Horsens: En ny 400 kV högspänningsanslutning mellan det danska och tyska elnätet. Anslutningskostnaderna beräknas till 1,4 miljarder danska kronor. En ny 400 kV kraftledning i luften från Idomlund i Holstebro går igenom staden Horsens nära Esbjerg och ner till den dansk-tyska gränsen vid tyska Niebüll. Bygget kan slutföras i slutet av 2022.

Horsens-Idomlund: Här görs en effektivitetsförstärkning av en 400 kv kraftledning mellan Idomlund av Holstebro till Horsens nära Esbjerg, som idag består av en 150 kv kraftledning. Projektet omfattar en sträcka mellan Horsens för Karlsgårde, där det idag inte finns några anslutningar.  Kostnaderna beräknas till 1,9 miljarder danska kronor. Detta projekt kan slutföras i slutet av 2021. 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...