Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Prisdialogen har ökat kundernas förtroende för branschen

Foto: Öresundskraft
Foto: Öresundskraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 mar 2016

Nu har Energimarknadsinspektionen överlämnat sin slututvärdering av branschinitiativet Prisdialogen till regeringen. En första delrapport lämnades redan i mars 2015.

Ei:s uppdrag har bland annat varit att utreda om Prisdialogen har stärkt konsumenternas position på marknaden, om den har bidragit till stabilitet och förutsägbarhet avseende prisutvecklingen och om initiativet har ökat förtroendet för fjärrvärmebranschen.

Prisdialogen har funnits sedan 2013 och är ett initiativ av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme för att förbättra kundernas ställning på marknaden genom exempelvis större delaktighet vid prissättning. Prisdialogen är en ideell förening där fjärrvärmebolagen ansöker om medlemskap.

Prisdialogen bygger på att leverantörerna av fjärrvärme har samrådsprocesser med sina kunder och tidigt under året diskuterar prisförändringar för kommande år samt lämnar en prognos för priserna för de två kommande åren.

Ei:s rapport bygger på intervjuer med fjärrvärmeföretag och kunder samt på den information som fjärrvärmeföretagen varje år rapporterar in till Ei i form av årsrapporter och rapporter om drift- och affärsförhållanden.

Ei:s utvärdering visar att både fjärrvärmekunder och leverantörer ser positivt på Prisdialogen. Fjärrvärmekunder som deltar i Prisdialogen anser att deras ställning har stärkts. De upplever också att fjärrvärmeleverantörernas intresse för kundens verksamhet har ökat. Det finns en samstämmighet om att en reglering bör undvikas eftersom dialogen då flyttas från kunderna på marknaden till reglermyndigheten. Både kunder och leverantörer är eniga om att den bästa vägen mot ett ökat förtroende är att föra en dialog med motparten.

– Vi kan konstatera att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet avseende prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden och till att kundernas förtroende för fjärrvärmebranschen har ökat. I dagsläget ser vi inget skäl att föreslå ytterligare åtgärder som till exempel reglering av priserna, säger Katarina Abrahamsson, samordnare för fjärrvärme på Ei:s avdelning konsumenträtt.

 

Annons

Annons

Annons