Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Nytt program ger höjd kraftverkseffektivitet

Amerikanska naturgaskraftverket Goose_Creek_Energy_Center i Illinois. Foto: Dual Freq
Amerikanska naturgaskraftverket Goose_Creek_Energy_Center i Illinois. Foto: Dual Freq
Publicerad av
Markku Björkman - 16 mar 2016

Den globala energibranschen förändras snabbt och rent tekniskt av allt att döma även till en positiv riktning. Enligt företaget Magnetrol International bidrar ökad elförbrukning, ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan indirekt till nya innovationer som skapar tillförlitligare och driftsäkrare energianläggningar.

En sådan innovation är ett nytt effektivare program för kontroll av vätskenivåer och -flöden i kraftverken. Magnetrol International, som har sitt säte i Aurora, Illinois i USA, utvecklar system och flödesinstrument som medverkar till att öka kraftverkens prestanda, övergripande säkerhet, effektivitet och lönsamhet.

Det handlar om teknik som erbjuder mer exakt nivåindikering som inte påverkas av processvariabler.  Operatören kan därmed styra kraftverkets generella prestanda effektivare.

Ett exempel är så kallade uppvärmare av matarvatten (feedwater heaters) i koleldade kraftverk som i allmänhet utmärks av bristfälliga kontroller av vätskenivåer, vilket i sin tur bidrar till upphettning, vilket minskar effektiviteten.

Oraffinerade oljor med en lägre flampunkt utgör en större risk för bränder. Nivåkontroller i samband med insamling och bearbetning av vattenbehållare utsätts ofta för ytterst frätande vätskor, och förödande väderförhållanden.

Enligt Magnetrol garanterar noggrann och kontinuerlig övervakning av vätskenivåerna i lagringstankar korrekt utsläpp av spillvatten. Nivåkontroller kan förhindra vattenförluster i turbinen, som kan uppstå på grund av läckage eller genom annan användning. Matarvattens värmenivå kontrolleras för att förhindra skador på dyr hårdvara, samtidigt som den optimerade nivåkontrollen bidrar till förbättrad effektivitet. 

Därigenom kan även en katastrofal explosion undvikas, förklarar Magnetrol International. Tillförlitlig övervakning av oljetankar garanterar väl fungerande turbiner, elektriska generatorer och annanutrustning med integrerat smörjsystem.

Korrekta nivåkontroller kyltornens vattenbehållare eliminerar effektivt skador på pumpar samtidigt som kostsamma läckage avvärjs.

Annons