Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Tekniska lösningar för ökad solelproduktion

Joakim Widén, projektledare och forskare vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Foto: Uppsala universitet
Joakim Widén, projektledare och forskare vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Foto: Uppsala universitet
Publicerad av
Annika Wihlborg - 15 mar 2016

Forskningsprojektet ”Utvärdering av tekniska lösningar för att hantera omfattande anslutning av solcellssystem i eldistributionsnät”, bedrivs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Projektet ingår i forskningsprogrammet ”El och bränsle från solen” och syftar till att utvärdera tekniska lösningar för hantering av stor andel solel i eldistributionsnät. Resultaten ska kunna användas av elleverantörer i såväl storstäder som på landsbygden.

Energibolagens intresse för att kartlägga hur mycket solel som ryms i deras nät samt hur de ska gå tillväga för att hantera en ökande andel solel växer stadigt. I forskningsprojektet har forskarna från Uppsala universitet valt att samverka med landsortselbolaget Herrljunga Elektriska eftersom det är just på landsbygden som näten är som svagast och utmaningarna med en ökad andel solel är störst. 

– Målet för forskningsprojektet, som inleddes i juli 2015 och avslutas i januari 2017, är att analysera, testa och bedöma de ekonomiska förutsättningarna för ett antal tekniker som kan bidra till att höja nätets acceptansgräns för distribuerad solelproduktion. Utöver Herrljunga Elektriska samverkar vi även med en referensgrupp med representanter från bland annat Fortum och Vattenfall som utvärderar olika tekniker, exempelvis batterilagring. Ett delmål med projektet är att öka samverkan och kunskapsöverföringen mellan energibranschen och akademin, säger Joakim Widén, projektledare och forskare vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Utvecklar probabilistiska metoder för realistiska modeller

Joakim Widén och hans kollegor hoppas kunna identifiera de solcellsåtgärder som har störst teknisk, ekonomisk och regelmässig potential, vilket kan ge energibolagen vägledning i sina framtida teknikval. I början av 2016 planerades ett referensgruppsmöte med representanter från energibranschen och Energimarknadsinspektionen. Mötets syfte är att identifiera de tekniker som bedöms vara mest intressanta för att hantera mer solel, exempelvis spänningsreglering i distributionsnätet, batterilagring och laststyrning.  Teknikerna kommer därefter att analyseras och simuleras för Herrljunga Elektriskas nät.

– Inom ramen för projektet utvecklar vi probabilistiska metoder för att studera olika tekniker som ett exempel på hur simuleringsmodeller i forskningsfronten kan nyttjas av svenska nätbolag. De probabilistiska metoderna är teoretiska och har matematiska modeller som beräknar effektbehov och solelproduktion i elnätet under ett stort spann av tänkbara situationer snarare än ett worst case scenario. Det ger i sin tur ett bättre beräkningsunderlag för bedömningar av hur sannolika olika problem i nätet är och hur ofta åtgärder för att hantera överproduktion av solel behövs, säger Joakim Widén.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...