Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Fjärrvärmetvist till Marknadsdomstolen

Publicerad av
Tommy Ekholm - 11 mar 2016

Växjö kommun hade lagen på sin sida när villaägare tvingades ansluta sig till fjärrvärme, konstaterade Stockholms tingsrätt i en dom i november i fjol. Konkurrensverket överklagade dock till Marknadsdomstolen och den högsta instansen har nu beviljat prövningstillstånd.

Marknadsdomstolen ger prövningstillstånd för både Konkurrensverkets överklagan i saken och Växjö kommuns överklagan om ersättning för rättegångskostnader. Kommunen vill ha drygt 3,4 miljoner kronor i ersättning i stället för de 2,9 miljoner kronor som tingsrätten fattade beslut om.

I sin dom konstaterade tingsrätten att det saknas underlag för slutsatsen att kommunens förfarande skulle leda till konkurrensskada på marknaden för försäljning av tomtmark. Domen gäller 500 villor, men kan få betydelse för fler. Även i Linköping, Varberg, Skövde och Alingsås har kommunerna krävt installation av fjärrvärme.

(TT)

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...