Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Nytt fjärrvärmerekord i Gävle

Foto: Cecilia Westergård/Gävle Energi
Foto: Cecilia Westergård/Gävle Energi
Publicerad av
Tommy Ekholm - 11 mar 2016

Gävle värms med fjärrvärme från 99,97 procent förnybara energikällor. Det visar Gävle Energis sammanställning av 2015 års miljövärden. Resultatet är nytt rekord för Gävle Energi, som levererar värmen.

Anledningen till att Gävles fjärrvärme är så gott som helt fossilfri beror till stor del på Gävle Energis och Billerudkorsnäs energisamarbete och det gemensamt ägda kraftvärmeverket Bomhus Energi.

– När vädret är riktigt kallt eller när någon anläggning i fjärrvärmesystemet inte fungerar som den ska behövs olja för att producera tillräckligt mycket värme. De 0,03 procent fossil olja som användes under 2015 motsvarar årsförbrukningen för uppvärmning av ungefär 12 villor, säger Inger Lindbäck, chef för Gävle Energis energiproduktion.

I Billerudkorsnäs tekniska processer skapas överskottsvärme som de inte kan ta hand om i sin produktion. I stället för att släppa ut värmen i luften eller vattnet använder Gävle Energi den i fjärrvärmenätet.

– Vi har gjort en jätteresa sedan 1960-talet när fjärrvärmenätet började byggas och uppvärmningsmetoden i princip bara var oljepannor. Majoriteten av företagen, flerbostadshus och hälften av alla villor i Gävle värms med fjärrvärme. Klimat- och miljöpåverkan från uppvärmningen av de här fastigheterna är väldigt liten vilket är positivt för hela Gävleregionen, säger Inger Lindbäck.

– Vi är väldigt stolta över att våra produkter bidrar till en hållbarare värld. Lika glädjande är att vår överskottsvärme kommer till användning och att vi med hjälp av Bomhus Energi kan värma upp 17 000 Gävlehem, säger Magnus Kangas, fabriksdirektör på Billerudkorsnäs Gävle.

Annons

Annons

Annons