Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Rejlers Embriq optimerar framtidens elnät

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 mar 2016

Rejlers Embriq deltar i tvåårigt EU-projekt inom avancerad styrning och optimering av morgondagens elnät. Inom ramarna för projektet kommer man att ta fram nya metoder och verktyg som elbolag kan använda för att möta den snabbt ökande produktionen av förnyelsebar energi och ändrade konsumtionsmönster och samtidigt säkra pålitlighet och stabilitet i elnätet.

Den snabba ökningen av energiproduktion från förnybara källor är en utmaning som hela det europeiska elnätet står inför. I Sverige har Svenska Kraftnät planer på att investera 50 miljarder kronor under tio år för att skapa ett stabilt nät som täcker framtida behov. Liknande siffror har presenterats i Norge och resten av Europa.  – Omfattande och massiva investeringar kan lösa de utmaningar som distributionsnäten står inför, men det finns stor potential där ute för att optimera dessa investeringar berättar Espen Kåsin, softwareansvarig hos Rejlers Embriq. Det här projektet kommer att belysa hur avancerad mätteknik kan bidra till mer relevant underlagsinformation så att de nödvändiga investeringarna blir betydligt mer målinriktade.   Totalt sju partner deltar i EU-projektet som leds av svenska Metrum med Rejlers Embriq (NO) som teknologipartner. Expertkompetens hämtas hos STRI (SV) och Eltek (NO), testning utförs av Glava Energy Center (SV), medan elnäten hos elbolagen MälarEnergi (SV) och Enerjisa (Turkiet) ger tillgång till fullskalig utprovning av lösningarna. Projektet har som mål att undersöka hur produktion från förnybara källor och nya konsumtionsmönster påverkar elnätets pålitlighet och hur man kan skapa förutsättningar för en ytterligare ökad andel distribution av förnybar energi i distributionsnäten. Stor vikt läggs vid ”Pattern recognition”, algoritmer som identifierar konsumtionsmönster, proaktivt underhåll, strömstyrning och effektkontroll. Analyser av de här faktorerna gör att det går att förutsäga den optimala kapaciteten i nätet med mycket hög leveranssäkerhet.

– Projektet inleddes den 1 mars och detta blir en mycket spännande resa fram mot projektavslutet i januari 2018. Vi ska ta fram nästa generations software för nätbolagen i hela Europa och resten av världen. Förnybara energikällor och nya konsumtionsmönster är nödvändiga för att lösa de miljöutmaningar världen står inför, men samtidigt skapar detta mycket komplexa och krävande ramvillkor för elbolagen, säger Espen Kåsin.

 

Annons