Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Virtuella kraftverk undersöker nätstödjande funktioner

Björn Jernström, vd på Ferroamp Elektronik och en av aktörerna som deltar i Intesem. Foto: Ferroamp Elektronik
Björn Jernström, vd på Ferroamp Elektronik och en av aktörerna som deltar i Intesem. Foto: Ferroamp Elektronik
Publicerad av
Annika Wihlborg - 09 mar 2016

”Intesem – Virtuellt kraftverk med distribuerade solceller och energilagring” är ett forskningsprojekt som ingår i Solar-Era.Net, en internationell solcellsforskningssatsning med projektdeltagare från flera europeiska länder. Projektet, som inleddes i mars 2014, utforskar hur smarta växelriktare i kombination med energilager kan ingå i ett virtuellt kraftverk där ledig kapacitet kan ha nätstödjande funktioner.

Projektet genomförs i samverkan mellan Ferroamp Elektronik samt Fortum. Hösten 2015 genomfördes den första testinstallationen i Helsingfors. I januari och februari 2016 inleddes även tester på anläggningar i Stockholm och i Värmland. Projektet pågår till 1 januari 2017.

På testanläggningarna kombineras solceller, energilager och växelriktare. Att kombinera solceller med energilager har många fördelar, under den ljusa årstiden kan en fastighet exempelvis lagra överskottsel som produceras under dagen och därigenom slippa köpa in extern energi under natten. Energilagret kan också komma till nytta i samband med eventuella strömavbrott.

Förebygger spänningsregleringsproblematik

– Mycket forskning har gjorts på såväl solenergi som energilager, men nu forskar vi för första gången på kombinationen av dessa två tekniker i ett pilotprojekt inom ramen för ett och samma forskningsprojekt. Teknikerna kommunicerar dessutom med och kan styras via ett virtuellt kraftverk, vilket öppnar upp nya möjligheter, säger Björn Jernström, vd på Ferroamp Elektronik och en av aktörerna som deltar i Intesem.

– När sol- och vindkraft står för en växande del av ett lands energiproduktion uppstår ofta problem med att reglera spänning och frekvens i elnätet. De problemen ser vi exempelvis i Tyskland i dagsläget. Det övergripande syftet med vårt forskningsprojekt är att förebygga problematiken genom att testa system som kan hantera en ökad mängd sol- och vindkraft, säger Björn Jernström.

Reglerar såväl överproduktion som effektbrist

Målsättningen är att tekniken ska kunna reglera situationen vid såväl överproduktion som effektbrist. Björn Jernström och hans kollegor ska bland annat undersöka teknikens besparingspotential samt kostnaderna för att genomföra en satsning där distribuerade solceller och energilagring ingår i ett virtuellt kraftverk.

– Ytterligare ett mål med projektet är att tekniken ska kunna förbygga de stora spänningsvariationer som förekommer i elnät på landsbygden, där spänningen är låg kalla vinterdagar och hög varma sommardagar. Vår ambition är att den teknik vi testar ska bidra till att stabilisera spänningen i elnätet, säger Björn Jernström.

 

 

Fakta: Forskningsprojektet ”Intesem – Virtuellt kraftverk med distribuerade solceller och energilagring” ingår i Solar-Era.Net, en internationell solcellsforskningssatsning med projektdeltagare från flera europeiska länder. Projektet, som inleddes i mars 2014 och pågår till 1 januari 2017, utforskar hur smarta växelriktare i kombination med energilager kan ingå i ett virtuellt kraftverk där ledig kapacitet kan ha nätstödjande funktioner.

Annons