Mötesplatsen för dig inom energibranschen, nov, 23 2017
Senaste Nytt

Finland satsar på energiforskning

Energilaboratoriet Vaasa Energy Business Innovation Centre i Vasa, Finland. Foto: Vaasa Parks
Energilaboratoriet Vaasa Energy Business Innovation Centre i Vasa, Finland. Foto: Vaasa Parks
Publicerad av
Markku Björkman - 03 mar 2016

Snart blir ett stort energilaboratorium inflyttningsklart i Finland. Laboratoriet kommer att bedriva forskning om diesel och biobränslen i Vasa. Senare ökas forskningen till att omfatta även olika slags gaser.Laboratoriet kallas VEBIC eller Vaasa Energy Business Innovation Centre.

Energilaboratoriet är bara det första stadiet av flera. Den andra fasen innebär byggandet av ett ellösningscentrum som kallas "Smart Grid Vasa" och där har planeringen redan inletts tillsammans med Vasa stad.

Centret kommer även att bestå av ett motorlaboratorium för medelhastighets och snabba motorer och ett bränslelaboratorium, där olika motorer och flera bränslen och smörjoljor, analyseras. Meningen är också att en gastank ska placeras nära laboratoriet. I den ska det finnas till exempel propan och hexan.

Man har också visioner om att dra en ledning med naturgas från Wärtsiläs gas terminal på andra sidan Metviken i Vasa.

Laboratoriet ska vara i bruk sensommaren 2017 och ledningen hoppas på att man ska ha tillgång till gaser under 2018. Energilaboratoriet bli ytterst viktigt för Vasa universitet. Målet är bland annat att förbättra industrins konkurrenskraft i regionen och nationellt och att utbilda folk för industrin. Laboratoriet kommer också att delta i nationella och internationella forskningsprojekt.

Redan nu pågår EU-projektet Hercules 2, vars mål är att utveckla en fartygsmotor som är flexibel vad gäller vilket slags bränsle den använder.

Projektet har över 30 deltagare från olika håll i Europa. Förhoppningen är att man ska kunna köra tester i projektet i det nya laboratoriet om något år.

Man kommer att ha ett omfattande samarbete med företagen i regionen. Wärtsilä levererar två medelhastighetsmotorer till laboratoriet och kommer också att köpa forskningsprojekt av laboratoriet. ABB har också varit med i planeringen av laboratoriet. Utöver Vasa universitet kommer också företagen Botnialab och Wapice att logera i byggnaden på Brändö.

– Vi har redan forskningsprojekt med Wapice och Botnialab kommer att komplettera vår bränsleundersökning eftersom de har lite annorlunda instrument.

Vasa universitetets vicerektor Jari Kuusisto säger till Finlands Radio, Yle, att laboratoriet är ett sätt att ytterligare stärka kontakten till företagen.

– Det är inte bara fråga om forskning inom motorer och bränslen, det rör sig också om handel och innovationer, säger Kuusisto.

Tanken är att också andra forskningsinstitut och utbildare ska kunna dra nytta av laboratoriet. Vaasa Parks är byggherre och har haft en aktiv roll med att föra samman aktörerna i projektet. Byggandet inleddes i maj i fjol och byggnaden ska vara inflyttningsklar i juni i år.

Själva byggandet beräknas kosta 6,5 miljoner. Vasa Andelsbank och Vaasa Parks står för kostnaderna.

Utrustningen till laboratoriet beräknas kosta fyra miljoner. Där står Tekes för tre miljoner och resten fördelas mellan Vasa universitet, EAKR, ABB, Wapice, Österbottens handelskammare, Vaasa Parks, Wärtsilä, Vacon. VEO, Vasa Elektriska, Leinolat och Citec.

Annons