Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

ABB tar hem order i Irak

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 03 mar 2016

ABB har vunnit en order värd cirka 100 miljoner dollar från Mass Global Holding. Ordern omfattar leverans av en kraftanläggning med ett gasisolerat ställverk (GIS) som ska bidra till att integrera 3 000 megawatt elkraft från ett kraftverk som nyttjar Iraks naturgastillgångar.

Staten återuppbygger landet, investerar i nationella bostadsprogram och har ambitiösa planer för att utveckla kraftinfrastrukturen för att möta elbehoven.

ABB kommer att ansvara för design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av kraftanläggningen för transmission och distribution, exklusive anläggningsarbeten. Detta kommer att bli Iraks största kraftanläggning för 400/132 kilovolt, utrustad med ett toppmodernt gasisolerat ställverk. GIS-tekniken från ABB kommer att förbättra driftsäkerheten, effektiviteten och säkerheten och samtidigt minimera anläggningens påverkan på miljön och dess behov av underhåll.

ABB kommer också att leverera två 400/132 kilovolt autotransformatorer för omvandling av spänningen till distributionsnivå, liksom avancerade relä- och kontrollsystem baserade på IEC 61850 för skydd, övervakning och kontroll av kraftanläggningens utrustning.

– Vi är glada att ha fått förtroendet att leverera bland annat gasisolerade ställverk samt relä- och kontrollsystem via ABB i Västerås med start under 2016. Ordern är betydande för enheterna Grid Integration och Grid Automation, baserade i Västerås, säger Erik Oja, divisionschef för Power Grids i Sverige.

Annons