Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Skövdes fjärrvärme helt fossilfri

Block 4 byggs i anslutning till Värmekällan, Skövde Värmeverks avfallsförbränningsanläggning. Foto: Tomas Harrysson
Block 4 byggs i anslutning till Värmekällan, Skövde Värmeverks avfallsförbränningsanläggning. Foto: Tomas Harrysson
Håkan Johansson, driftchef på Värmekällan. Foto: Tomas Harrysson
Håkan Johansson, driftchef på Värmekällan. Foto: Tomas Harrysson
Publicerad av
Annika Wihlborg - 03 mar 2016

Skövde Värmeverk investerar 376 miljoner kronor i ett nytt fjärrvärmeverk, Block 4, som gör kommunens fjärrvärmeproduktion helt fri från fossila bränslen. Block 4 består av en fluidbäddspanna med tillhörande bränslelager som invigs i november 2016. Projektet följer såväl tidsplan som budget, i februari levererades turbinen från Tyskland och månaden därpå inleds kalltester på den nya anläggningen.

Block 4 byggs i anslutning till Värmekällan, Skövde Värmeverks avfallsförbränningsanläggning. Eftersom tillgången på skogsråvara är hög i Skaraborgsregionen kommer i huvudsak grenar och toppar från skogsavverkning samt en del bark att eldas i den nya anläggningen.

När Block 4 har invigts går Skövde Värmeverks äldsta befintliga värmepanna, Lövängsverket som stod klart 1983, delvis i pension. Den kommer i framtiden endast att användas som reservpanna. Det innebär att totalt 43 000 megawattimmar, motsvarande 4 200 kubikmeter fossil olja, kommer att ersättas med biobränsle.

Provtryck genomfördes i mitten av december

– Projektet håller glädjande nog såväl tidsplan som budget. Just nu är drygt 130 personer delaktiga i bygget. I början av 2016 utökade vi och våra entreprenörer med ytterligare 30 personer. Vi har fått ett tätt hus i pannhusdelen, takstolskalaset har varit och samtliga delar till värmepannan är på plats. I mitten av december genomförde vi provtryck i pannan och för närvarande fokuseras arbetet till stor del på rördragning. Vi svetsar samman alla rör som går mellan pannan och intilliggande enheter. När det gäller bränslebunkern så har vi fått på taket, men väggarna är ännu inte helt klara. I början av 2016 monterades även gripklon som ska användas för att mata in bränsle i pannan, säger Håkan Johansson, driftchef på Värmekällan.

– I värmeverket i Block 4 finns en magnetavskiljare som underlättar avlägsnandet av spik och andra metallkomponenter i återvunnet omålat trä, exempelvis lastpallar. Vi har även ett överskott på bark i Skaraborgsregionen. Utmaningen är att barken är ganska blöt, men vi undersöker just nu hur vi ska kunna torka barken på ett effektivt sätt. Eftersom råvarupriset är lägre på bark än på flis har vi goda skäl att öka barkinblandningen, säger Håkan Johansson.

Kalltester inleds i mars

I januari startade arbetet med elinstallationer i fastigheten där kraftvärmeverket inryms. Block 4 är indelat i fem entreprenader - bygg, panna, processel, rördragning, turbin samt filter och rökgaskondensering. Erlandssons bygg står för byggnationen av fastigheterna, medan tyska M+M levererar turbinen, som sänks ner genom ett hål i taket i februari. De tre övriga entreprenaderna svarar finska Valmet för.

– I mars planerar vi att inleda kalltesterna i den nya värmepannan och ett par veckor innan planerat invigningsdatum sätter vi igång varmtesterna. När väl varmtesterna kommit igång brukar det i allmänhet inte ta mer än ett par veckor tills vi kan börja leverera el och värme, säger Håkan Johansson.   

Inför driftsättningen av Block 4 stängs Skövde Värmeverks befintliga värmepanna av i en månad. Det innebär att det årliga planerade driftstoppet, som vanligtvis genomförs på sommaren, skjuts framåt ett par månader. Det gör i sin tur att Block 4 kan testas och att effektproverna kan genomföras på full effekt.

Fakta: Block 4 i Skövde beräknas producera 144 000 megawattimmar värme årligen, vilket motsvarar uppvärmning av 18 000 fjärrvärmeuppvärmda lägenheter samt 45 000 megawattimmar el, motsvarande 2 500 eluppvärmda villor. Anläggningens bränslelager blir cirka 900 kvadratmeter stort och rymmer drygt 4000 kubikmeter flis. En stor gripklo lyfter upp flisen in i pannan. Pannhusets termiska effekt beräknas till 38 megawatt, med ett drifttryck på 90 BAR och en ångtemperatur på 480 grader. När Block 4 har driftsatts minskar Skövde Värmeverk sina koldioxidutsläpp med drygt 11 795 ton per år. Projektbudgeten uppgår till 376 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons