Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Empower tecknar ramavtal med Värmek

Foto: Empower
Foto: Empower
Publicerad av
Tommy Ekholm - 03 mar 2016

Empower och Värmek, Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening, har tecknat ett ramavtal på två år inom revisions- och underhållstjänster för värmepannor och kringutrustning.

Det nya ramavtalet ska göra det enklare för Värmeks medlemsföretag att anlita Empowers tjänster. För Empowers del ligger detta i linje med den pågående expansionen av den svenska verksamheten med fokus mot energibranschen.

Värmek är en ekonomisk förening med 145 medlemsföretag inom energibranschen, som sköter upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn med stort fokus på miljö och hållbarhet. Genom centralt upphandlade ramavtal kan Värmeks medlemmar anlita Empower via enkla avrop där de är försäkrade om att avtalen är upphandlade med höga miljö- och hållbarhetskrav och att de följer lagen om offentlig upphandling, LUF.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...