Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Komplicerad integrationsprocess med Block 7

Flygbild som visar hur Mälarenergis kraftvärmeverksområde i Västerås kommer att se ut när Block 7 står klart. Mälarenergi/ Schweiller Svensson Arkitektkontor
Flygbild som visar hur Mälarenergis kraftvärmeverksområde i Västerås kommer att se ut när Block 7 står klart. Mälarenergi/ Schweiller Svensson Arkitektkontor
Publicerad av
Annika Wihlborg - 02 mar 2016

Nu tar Mälarenergi nästa steg för att minska användningen av fossila bränslen och utöka produktionskapaciteten. De äldsta delarna av företagets kraftvärmeanläggning ett stenkast från centrala Västerås fasas succesivt ut och ersätts av en ny anläggning, som blir det sjunde blocket i kraftvärmeverket. Block 7 är Mälarenergis nya storsatsning som beräknas kunna tas i drift 2019 eller 2020.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås började byggas på 1960-talet. 1963 stod det första blocket (med panna och turbin) klart. Under sjuttiotalet tillkom ytterligare två block. Därefter har kraftvärmeverket, som idag är störst i norra Europa, successivt utökats med fler block. Mälarenergis mål är att fortsätta förnya kraftvärmeanläggningen och bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020. Block 7 utgör förstås ett stort och strategiskt viktigt steg på vägen för att uppnå målen. 2019 eller 2020 räknar Mälarenergi med att Block 7 är driftsatt och klart. Målsättningen är att inleda markarbeten till hösten och att kunna ta första spadtaget till den nya anläggningen året därpå.

– Vi befinner oss just nu i en förprojekteringsfas för Block 7. Vi har precis skickat in ansökan för miljötillstånd och i januari 2016 planerar vi att inleda upphandlingen av projektets fyra delentreprenader - panna, turbin, rökgasrening och yttre bränsle. Tidig höst räknar vi med att få till ett investeringsbeslut, säger Magnus Eriksson, anläggningsutvecklingschef på Mälarenergi.

Mittemot befintligt kraftvärmeverk

Under 2015 har Mälarenergi bland annat identifierat en optimal geografisk placering för den nya anläggningen. Efter att ha utvärderat förutsättningarna för ett par olika tomter i Västerås föll valet på en tomt som ligger mittemot det nuvarande kraftvärmeverket ett par kilometer från stadskärnan. Mälarenergi disponerar redan tomten, som i dagsläget bland annat omfattar kontorsbyggnader med ett litet antal av företagets drygt sexhundra medarbetare.

Tomten var redan detaljplanerad för kraftvärmeverksamhet eftersom Vattenfall i slutet av nittiotalet planerade att bygga en gaskombianläggning just här. Vattenfalls planer förverkligades aldrig, däremot kunde Mälarenergi använda den markutredning som Vattenfall gjort i samband med planeringsfasen av sitt gaskombiprojekt.

Samrådsdialog hösten 2015

För den nya kraftvärmeanläggningens arkitektoniska utformning står Schweiller Svensson Arkitektkontor, som även ritade Block 6. De rundade hörnen och den gula fasadkulören är några av de faktorer som utmärker Block 7.I mitten av oktober 2015 arrangerade Mälarenergi en samrådsdialog där allmänheten fick tycka till och ställa frågor om den planerade anläggningen. Mötet utgjorde en viktig del i arbetet med att upprätta en Miljökonsekvensbeskrivning för projektet.

– Vårt kraftvärmeverk är mer centralt beläget än många andra kraftvärmeverk runtom i Sverige. Dess placering i anslutning till Västerås hamn är strategiskt viktigt för oss eftersom mycket av bränslet som förbränns anländer med båt. Vi eldar bland annat avfall som importeras från Storbritannien. Närheten till hamnen bidrar förstås också till att vi placerar Block 7 i nära anslutning till vår befintliga anläggning, säger Peter Karlsson, Mälarenergis tekniska chef för Block 7.

Stor intern projektorganisation

I samband med byggnationen av Block 6, som Mälarenergi invigde 2014, valde Mälarenergi att i så stor utsträckning som möjligt bemanna projektet med egen personal. När Block 7 nu projekteras planerar Magnus Eriksson och hans kollegor att tillämpa samma arbetssätt.

– En av de främsta fördelarna med att bemanna ett sådant här omfattande projekt med egen personal är att det stärker vår interna projektkompetens och gör det lättare för oss att anpassa och justera arbetssättet under projektets gång. Mälarenergi har historiskt sett strävat efter att bedriva projekt med stora interna organisationer, det är en tradition som vi för vidare. Det stärker dessutom det interna engagemanget för anläggningen, säger Magnus Eriksson.

– I Block 6 valde vi att genomföra BOP, Balance of plant, som en separat entreprenad i egen regi. Balance of plant inkluderar integrationen av en ny kraftvärmeanläggning med det befintliga fjärrvärmenätet. Integrationsprocessen i ett projekt av den här digniteten och omfattningen är relativt komplext, vilket innebär att BOP-arbetet tog mycket interna resurser i anspråk för vår del. Inför byggnationen av Block 7 avser vi att minimera omfattningen av BOP arbeten och har därför bestämt oss för att överlåta en större del av dessa arbeten till huvudleverantörerna, säger Magnus Eriksson.

Annons

Annons

Annons