Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Positivt resultat från Övik Energi

Foto: Fotoverkstan
Foto: Fotoverkstan
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 mar 2016

Övik Energis resultat för 2015 landar på 41,7 miljoner kronor efter finansiella poster. Ett bättre resultat än väntat trots det varma året och låga el- och elcertifikatpriser. Resultatet ligger i nivå med resultatet 2014.

Alla verksamhetsdrivande affärsområden visar på ett positivt resultat.

– Jag är stolt att vi har presterat ett så bra resultat med de förutsättningar som har givits. Resultatet har påverkats positivt av genomförda effektiviseringar, försäljning av utsläppsrätter och lägre bränslepriser, säger Kristina Säfsten, vd på Övik Energi.

Under året har ett stort antal nya kunder anslutits främst till fiber- och fjärrvärmenätet.

– Det är glädjande att våra produkter efterfrågas allt mer och vi ser framförallt en stor satsning på fibernätutbyggnad inom de närmsta åren, säger Kristina Säfsten.

Amortering av lån har skett med 101 miljoner kronor under året.

Övik Energi skriver ned värdet på aktierna i NEKAB med 51,2 miljoner kronor. Nedskrivningen sker i moderbolaget Övik Energi AB och påverkar inte koncernresultatet, då värdet på koncernnivå sedan tidigare skrivits ned. Bakomliggande orsaker är enligt Övik Energi oljeprisets negativa påverkan på Sekabs konkurrenskraft.

Annons