Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Minskad vinst för Skånska Energi

Foto: John Ferguson
Foto: John Ferguson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 feb 2016

Skånska Energi redovisar ett resultat efter finansnetto på 8,9 miljoner kronor (11) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet uppgick till 9,1 miljoner (11), vilket gav en marginal 12,2 procent (12,9).

I resultatet ingår jämförelsestörande poster med -0,3 miljoner hänförligt till reservering för omstruktureringskostnader i affärsområdet Energilösningar. Förra året ingick en reavinst på 0,3 miljoner.

Nettoresultatet blev 6,7 miljoner kronor (8,3), och resultatet per aktie blev 0,81 kronor (1,01).

Omsättningen uppgick till 74 miljoner (86). Minskningen var hänförlig till lägre omsättning i affärsområdet Energilösningar och lägre omsättning i affärsområdet Elhandel till följd av lägre elpriser.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,00 kronor (2,30) samt en "jubileumsutdelning" på 1,00 krona.

(SIX News)

Annons