Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Ei föreslår ändrade avräkningsbestämmelser

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 feb 2016

En ökande andel förnybar och väderberoende elproduktion kommer att kräva anpassningar på elmarknaderna i Norden och Europa. Efterfrågeflexibilitet, det vill säga flexibel elanvändning hos kunder, är en sådan anpassning. Energimarknadsinspektionen föreslår därför att avräkningsbestämmelserna ändras så att elavtal som förutsätter timmätning kan få ett större genomslag på marknaden.

Under 2015 fick Ei i uppdrag av regeringen att utreda vilka förutsättningar och hinder det finns för att öka efterfrågeflexibiliteten i elsystemet. Grundläggande förutsättningar för att nå efterfrågeflexibilitetens fulla potential är att kunden har timprisavtal och att dess priskänslighet kommer med i prisbildningen. I denna första delrapport i Ei:s regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet bedömer vi att de förenklade avräkningsbestämmelserna bör slopas.

– Korrekta prissignaler till slutkunden är en viktig del för att få igång en mer flexibel elanvändning av el. En ökad flexibilitet kommer att vara en viktig pusselbit till en mer välfungerande och effektiv elmarknad, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Ei.

Ei kan konstatera att månadsvis timavräkning enligt schablonmetoden utgör ett effektivt hinder för en ökad användning av timprisavtal och att kundernas priskänslighet ska komma med i prisbildningen på dagen-före-marknaden.

I grunden handlar det om att timmätta kunder ska avräknas med verkliga värden i den dagliga balansavräkningen istället för med schablonvärden. De förenklade avräkningsbestämmelserna, med två avräkningsformer för timmätta kunder, leder till ökade risker för elhandlare och en ovilja att marknadsföra timprisavtal. En övergång till endast en avräkningsform förväntas leda till en mer transparent och bättre fungerande marknad för timprisavtal.

Annons